Tìm
English
Thứ sáu, 02/12/2022 - 11:1

TB: v/v Lịch thi và hình thức thi kết thúc học phần/môn học Giai đoạn 2 Học kỳ I năm học 2022 - 2023
Số: 1390/TB-HVTC ngày 29 tháng 11 năm 2022

Căn cứ Thông báo số 857/TB-HVTC ngày 12/8/2022 của Giám đốc Học viện Tài chính về hình thức thi kết thúc học phần/môn học năm học 2022 - 2023 theo phương thức thi trực tiếp;

Căn cứ Thông báo số 1206/TB-HVTC ngày 08/11/2022 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc điều chỉnh hình thức, phương thức tổ chức, thời gian thi kết thúc học phần/môn học đối với những học phần/môn học điều chỉnh từ giảng dạy trực tiếp sang giảng dạy trực tuyến  giai đoạn 2 – học kỳ I năm học 2022 - 2023;

Thừa lệnh Giám đốc Học viện, Trưởng Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch ôn và thi kết thúc giai đoạn 2 - học kỳ I năm học 2022 – 2023 như sau:

Các khóa CQ57, CQ58, CQ59: Từ ngày 06/12/2022  đến ngày 24/12/2022.

Khóa CQ60: Từ ngày 21/122022  đến ngày 31/12/2022.

- Phụ lục 1a – lịch thi theo ngày [XEM TẠI ĐÂY]

- Phụ lục 1b – lịch thi theo khóa/lớp [XEM TẠI ĐÂY]

- Phụ lục 1c – lịch thi theo bộ môn) [XEM TẠI ĐÂY]

Hình thức thi kết thúc các học phần/môn học giai đoạn 2, học kỳ I,năm học 2022 - 2023 áp dụng theo Thông báo số 857/TB-HVTC ngày 12/8/2022 và Thông báo số 1206/TB-HVTC ngày 08/11/2022 của Giám đốc Học viện Tài chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 21020

Danh sách liên kết