Tìm
English
Thứ năm, 26/10/2023 - 9:51

TB: v/v Điều chỉnh lịch thi kết thúc HP/MH đối với các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù, Đợt 2 Học kỳ 1 năm học 2023 - 2024
Số: 1943/TB-HVTC ngày 25 tháng 10 năm 2023

Căn cứ Thông báo số 1240/TB-HVTC ngày 05/10/2023 của Giám đốc Học viện về Lịch học và thi kết thúc HP/MH đối với các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù Đợt 2, học kỳ 1 năm học 2023-2024;

Căn cứ kế hoạch điều chuyển các Hội trường học máy tính từ cơ sở 58 Lê Văn Hiến ra 69 Đức Thắng của Học viện Tài chính;

Ban Quản lý đào tạo thông báo Lịch điều chỉnh Giờ thi, Hội trường thi các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù đối với các môn thi Trắc nghiệm máy Đợt 2, học kỳ 1 năm học 2023-2024 (Có phụ lục kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY].

Các thông tin khác liên quan đến Lịch thi đã lưu hành theo Thông báo số 1240/TB-HVTC ngày 05/10/2023 không thay đổi.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân phối hợp với Ban QLĐT và các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 4815

Danh sách liên kết