Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ ba, 19/09/2017 - 10:30

TB: v/v rút bớt học phần/môn học đợt 2 Học kỳ I năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên thuộc diện cảnh báo kết quả học tập học
Số: 90/TB-QLĐT ngày 18/09/2017

Căn cứ Thông báo số 851/TB-HVTC ngày 05/09/2017 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc Kết luận của Hội đồng xét phân loại Kết quả học tập hệ Đại học chính quy, hệ Liên thông đại học và hệ Đại học văn bằng 2, học kỳ II năm học 2016 - 2017;

Căn cứ Thông báo số 411/TB-HVTC ngày 08/05/2017 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc tổ chức tập huấn, đăng ký học theo HTTC học kỳ I năm học 2017 – 2018 đối với sinh viên hệ Đại học chính quy, Liên thông Đại học và Đại học Văn bằng 2 chính quy;

Ban Quản lý đào tạo thông báo: Tổng số sinh viên thuộc diện cảnh báo kết quả học tập là 251 sinh viên, trong đó có 110 sinh viên hệ Đại học chính quy (CQ52: 26 sinh viên; CQ53: 83 sinh viên; CQ54: 01 sinh viên) đã đăng ký học phần/môn học Học kỳ I năm học 2017 - 2017 vượt quá mức tối đa 14 tín chỉ theo quy định (có danh sách kèm theo). [XEM TẠI ĐÂY]

- Sinh viên có tên trong danh sách nêu trên in phiếu kết quả đăng ký học phần/môn học Học kỳ I năm học 2017 – 2018, liên hệ Cố vấn học tập để được xác nhận học phần/môn học đề nghị rút, sau đó nộp phiếu đăng ký học phần/môn học (có ghi rõ học phần/môn học sinh viên đề nghị rút) về Ban QLĐT (P307 – Nhà Hiệu bộ) từ ngày 20/09 - 22/09/2017 để thực hiện việc rút bớt học phần/môn học đã đăng ký học (giai đoạn 09/10 - 02/12/2017).

- Những sinh viên có nguyện vọng xin không rút bớt các học phần/môn học giai đoạn 09/10 – 02/12/2017 phải làm đơn cam đoan theo mẫu. [TẢI TẠI ĐÂY]

- Đối với những sinh viên không đến rút bớt học phần/môn học, Ban QLĐT sẽ trực tiếp rút bớt học phần của sinh viên và sinh viên phải chịu trách nhiệm với kết quả đăng ký học của mình.

- Ban QLĐT sẽ công bố kết quả rút bớt học phần/môn học đồng thời cung cấp danh sách lớp tín chỉ cho các Bộ môn liên quan sau khi các sinh viên trên đã rút bớt học phần/môn học tại phòng 307 - Nhà Hiệu bộ (đ/c Sơn).

Các Khoa QLSV liên quan thông báo kịp thời cho Cố vấn học tập và các sinh viên thuộc Khoa biết và thực hiện./.

   

 

 

 

Số lần đọc: 1127
Các bài đã đăng