Tiếng Việt | English
Thứ tư, 07/06/2017 - 19:0

Thông báo v/v điều chuyển hội trường thi các môn thi vào ngày 16/06/2017 tại Hội trường 700
Số: 51/TB-QLĐT ngày 06/06/2017

Kính gửi: Các Khoa, Bộ môn và các đơn vị liên quan

Để chuẩn bị hội trường cho kế hoạch tổ chức đón tiếp thí sinh đến nộp hồ sơ xét tuyển thẳng học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT năm 2017, từ ngày 05/06 - 20/06/17 tại Hội trường 700, Ban Quản lý đào tạo thông báo điều chuyển hội trường thi các môn thi vào ngày 16/6/17 tại Hội trường 700 như sau: 

Ban Quản lý đào tạo đề nghị:
- Ban QTTB trực mở cửa hội trường nêu trên để phục vụ tổ chức thi theo kế hoạch đã thông báo. 
- Bộ môn liên quan thông báo cho giảng viên biết để thực hiện.
- Khoa QLSV thông báo cho lớp sinh viên biết để thực hiện.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh các đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 2706