Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 22/11/2017 - 11:23

TB: v/v lịch thi kết thúc học phần đợt 2 học kỳ I năm học 2017 – 2018
Số: 117/TB-QLĐT ngày 21 tháng 11 năm 2017

Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-HVTC ngày 03/05/2017 của Giám đốc Học viện về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018;

Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch thi kết thúc học phần đợt 2, học kỳ I năm học 2017 – 2018 như sau:

1. Thời gian ôn và thi kết thúc học phần: Từ ngày 03/12 – 21/12/2017 (Có lịch thi chi tiết kèm theo)

- Lịch thi theo ngày:

+ Lịch thi hệ Đại học chính quy các khóa [XEM TẠI ĐÂY]

+ Lịch thi hệ Liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2 [XEM TẠI ĐÂY]

- Lịch thi theo khóa lớp:

+ Lịch thi hệ Đại học chính quy các khóa [XEM TẠI ĐÂY]

+ Lịch thi hệ Liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2 [XEM TẠI ĐÂY]

- Lịch thi theo Bộ môn:

+ Lịch thi hệ Đại học chính quy các khóa [XEM TẠI ĐÂY]

+ Lịch thi hệ Liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2 [XEM TẠI ĐÂY]

2. Nội dung lịch thi kết thúc học phần:

- Lịch thi gồm các hệ đào tạo: ĐH chính quy, Liên thông ĐH, ĐH văn bằng 2.

- Lịch thi các hệ đào tạo được sắp xếp theo: Ngày thi, Khoá/lớp, Bộ môn.

- Sinh viên CQ52 học tại Phan Phù Tiên: Tổ chức thi kết thúc học phần/môn học tại Phan Phù Tiên.

- Sinh viên hệ ĐH chính quy các khóa học tại Khu vực: Mỹ Đình, Liên kết Tuổi Hoa, Đức Thắng: Tổ chức thi kết thúc học phần Khu vực Đức Thắng.

- Sinh viên hệ ĐH văn bằng 2 và Liên thông ĐH: Tổ chức thi kết thúc học phần/môn học tại địa điểm học.

- Hội trường chỉ đạo thi: Khu vực Đức Thắng (HTA3 & Phòng nước cạnh HTA1), Khu vực Phan Phù Tiên (Phòng nước Tầng 4).

Trong quá  trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp với Ban QLĐT để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 36711