Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ hai, 04/12/2017 - 8:51

TB: v/v kế hoạch khoá luận tốt nghiệp đối với sinh viên học cùng lúc 2 chương trình CQ52 (gồm CQ51 học cùng CQ52)
Số 1204/TB-HVTC ngày 04/12/2017

Căn cứ chương trình đào tạo toàn khoá và kế hoạch đào tạo học cùng lúc 2 chương trình năm học 2017 - 2018, Giám đốc Học viện thông báo kế hoạch khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên học cùng lúc 2 chương trình CQ52 (gồm CQ51 học cùng CQ52) như sau:

1. Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp

TT

Chuyên ngành

Mã CN

SLSV

Thời gian

Hội trường

1

Kế toán doanh nghiệp

21

55 (CQ52)+ 1 (CQ51)

14/01/2018

8h00

A3

2. Báo cáo thực tế tại Học viện Tài chính: Từ 06/01 đến 20/01/2018.

Bộ môn chuyên ngành lập kế hoạch báo cáo thực tế, mời báo cáo viên và thực hiện nội dung báo cáo thực tế lồng ghép theo kế hoạch của chương trình 1.

3. Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp:

Ban KT&QLCL thông báo qua Khoa QLSV chuyên ngành và trên Website của HVTC từ ngày   07/02/2018.

4. Thời gian thực tập tốt nghiệp: Từ ngày 05/3- 16/6/2018.

4.1. Báo cáo thực tập lần 1: Ngày 01/4/2018 (CN): Sáng từ 7h30’; Chiều từ 13h30’

TT

Chuyên ngành

Mã CN

   Hội trường

1

Kế toán doanh nghiệp

21

A1

4.2. Báo cáo thực tập lần 2: BM chủ động thông báo thời gian, địa điểm trực tiếp cho SV.

5. Thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp:

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Ghi chú

1

Sinh viên nộp luận văn tốt nghiệp (LVTN)

18/6/18

(sáng từ 8h00)

Tại phòng Lưu trữ (cạnh HT 303 Khu giảng đường A)

2

Kiểm tra vấn đáp LVTN, ĐATN (BM chủ động thông báo lịch kiểm tra cho SV)

5/8/18

HT kiểm tra VĐ cần sử dụng liên hệ với Ban QLĐT/QTTB để bố trí phù hợp)

3

BM nộp điểm LVTN về Ban KT&QLCL

6/8/18 (Sáng)

 

4

Họp hội đồng xét tốt nghiệp

14/8/18

 

5

Ban KT&QLCL bàn giao dữ liệu và QĐ công nhận tốt nghiệp về Ban QLĐT để tổ chức rà soát & in bằng TN

21/8/18

 

6

Bế giảng khóa học

9/2018

8h30’ tại HT700

Ghi chú: Sinh viên hệ ĐH văn bằng 2 các khóa còn quyền khóa luận tốt nghiệp đăng ký cùng hệ ĐH chính quy khóa 52-CT2.

6. Tổ chức thực hiện

- Các Ban, Khoa, Bộ môn liên quan phối hợp tổ chức thực hiện tốt lịch khóa luận tốt nghiệp theo kế hoạch thông báo và đảm bảo đúng quy định hiện hành về học phần thực tập tốt nghiệp.

- Lịch khóa luận tốt nghiệp CQ52 học cùng lúc 2 chương trình (gồm CQ51 học cùng CQ52) xem trên Website: hvtc.edu.vn hoặc aof.edu.vn/daotao và tại các Khoa QLSV chuyên ngành liên quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp với Ban QLĐT, Ban KT&QLCL, Ban QTTB để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 290