Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ sáu, 15/12/2017 - 14:4

TB v/v Lịch thi lại các học phần/môn học học kỳ I năm học 2017 - 2018 hệ ĐHCQ, LTĐH và ĐH văn bằng 2
Số: 133/TB-QLĐT ngày 14 tháng 12 năm 2017

Căn cứ Thông báo số 869/TB-HVTC ngày 11/09/2017 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc tổ chức thi kết thúc HP/MH đợt 1 học kỳ I năm học năm học 2017-2018;

Căn cứ Thông báo số 117/TB-QLĐT ngày 21/11/2017 của Ban Quản lý đào tạo về việc tổ chức thi kết thúc HP/MH đợt 2 học kỳ I năm học năm học 2017-2018;

Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch thi lại các HP/MH học kỳ I năm học 2017 - 2018 như sau:

1. Thời gian thi lại (đợt 1): Từ ngày 24/12/2017--28/01/2018 (Có lịch thi chi tiết kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY]

2. Địa điểm thi lại: Sinh viên các hệ ĐHCQ, LTĐH và ĐHVB2 các khóa thi lại tại Học viện Tài chính, P. Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

3. Điều kiện và thủ tục đăng ký thi lại:

 - Sinh viên thi lại các HP/MH thuộc học kỳ I năm học 2017 - 2018 (gồm cả học lại, học CTĐ, học bù) các hệ: ĐH chính quy (CT1+CT2), LTĐH&ĐH văn bằng 2 (các lớp do Học viện quản lý) đăng ký và nộp lệ phí thi lại tại Văn phòng khoa QLSV liên quan.

- Sinh viên hệ LTĐH&ĐH văn bằng 2 (các lớp học tại Đơn vị liên kết đào tạo) đăng ký và nộp lệ phí thi lại tại Đơn vị liên kết đào tạo.

- Sinh viên Lào hệ ĐH chính quy (thi lại lần 3), sinh viên trùng lịch thi đăng ký dự thi và nộp lệ phí thi lại tại Ban KT&QLCL. Thời gian thi lại từ ngày 29/01--01/02/18 (đợt 2).

- Thi vét cuối khóa đối với sinh viên các hệ đào tạo (đợt 3): Ban Quản lý đào tạo thông báo sau.

- Thời gian nộp lệ phí thi lại theo quy định chậm nhất 3 ngày kể từ ngày bắt đầu thi lại (trừ thứ 7&CN).

- Hội trường thi và Hội trường chỉ đạo thi: Ban KT&QLCL thông báo sau.

- Lịch thi lại được thông báo trên Website: hvtc.edu.vn/daotao hoặc hvtc.edu.vn và tại các Khoa QLSV/ĐVLKĐT liên quan.

Trong quá  trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 23973