Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ ba, 06/02/2018 - 15:5

TB: v/v lịch thi kết thúc học phần/môn học Đợt 1 học kỳ II năm học 2017-2018
Số: 26/TB-QLĐT ngày 02 tháng 02 năm 2018

Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-HVTC ngày 03/05/2017 của Giám đốc Học viện về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018;

Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch thi kết thúc học phần đợt 1, học kỳ II năm học 2017 – 2018 như sau:

1. Thời gian ôn và thi kết thúc học phần: Từ ngày 11/3 – 01/4/2018 (Có lịch thi chi tiết kèm theo)

- Lịch thi theo ngày:

+ Lịch thi hệ Đại học chính quy các khóa [XEM TẠI ĐÂY]

+ Lịch thi hệ Liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2 [XEM TẠI ĐÂY]

- Lịch thi theo khóa lớp:

+ Lịch thi hệ Đại học chính quy các khóa [XEM TẠI ĐÂY]

+ Lịch thi hệ Liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2 [XEM TẠI ĐÂY]

- Lịch thi theo Bộ môn:

+ Lịch thi hệ Đại học chính quy các khóa [XEM TẠI ĐÂY]

+ Lịch thi hệ Liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2 [XEM TẠI ĐÂY]

2. Nội dung lịch thi kết thúc học phần:

- Lịch thi gồm các hệ đào tạo: ĐH chính quy, Liên thông ĐH, ĐH văn bằng 2.

- Lịch thi các hệ đào tạo được sắp xếp theo: Ngày thi, Khoá/lớp, Bộ môn.

- Sinh viên hệ ĐH chính quy các khóa học tại Khu vực: Mỹ Đình, Liên kết Tuổi Hoa, Lê Văn Hiến - Đức Thắng: Tổ chức thi kết thúc học phần tại Khu vực Lê Văn Hiến - Đức Thắng.

- Sinh viên hệ ĐH văn bằng 2 và Liên thông ĐH: Tổ chức thi kết thúc học phần/môn học tại địa điểm học.

- Hội trường chỉ đạo thi: Khu vực Lê Văn Hiến -Đức Thắng (HTA3 & Phòng nước giảng viên cạnh HTA1).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân liên quan phối hợp với Ban QLĐT để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 11269