Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 04/09/2019 - 10:48

TB: v/v Kế hoạch khóa luận tốt nghiệp hệ ĐHVB2 khóa 17, 18
Số: 987/TB-HVTC ngày 04 tháng 9 năm 2019

Căn cứ chương trình đào tạo toàn khóa và kế hoạch đào tạo năm học 2019 - 2020 Giám đốc Học viện thông báo kế hoạch khóa luận tốt nghiệp đối với hệ  ĐH văn bằng 2 khóa 17 (TS đợt 1,2 /2017), khóa 18 (TS đợt 1/2018)  như sau:

1. Nội dung khóa luận tốt nghiệp (Có lịch chi tiết kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY]

2. Đối tượng khóa luận tốt nghiệp:

Sinh viên hệ  ĐHVB2 khóa 17 (TS đợt 1,2 /2017), khóa 18 (TS đợt 1/2018) học tại đơn vị hợp tác đào tạo với Học viện Tài chính (Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội -  Thanh Xuân;  Trường Trung cấp Thái Nguyên - Xuân Thủy - Cầu Giấy -  Hà Nội).

Sinh viên hệ LTĐH và ĐHVB2 khóa cũ còn quyền học tại Học viện chưa hoàn thành khóa luận tốt nghiệp chủ động liên hệ với Ban Quản lý đào tạo (P.110) để đăng ký học phần thực tập tốt nghiệp trước 01 tuần.

3. Tổ chức thực hiện:

Các Ban, Khoa, Bộ môn liên quan phối hợp tổ chức thực hiện tốt khóa luận tốt nghiệp theo kế hoạch thông báo và đảm bảo đúng quy định hiện hành về học phần thực tập tốt nghiệp.

Lịch khóa luận tốt nghiệp hệ  ĐH văn bằng 2 khóa 17 (TS đợt 1,2 /2017) , khóa 18 (TS đợt 1/2018)  thông báo trên Website: www.hvtc.edu.vn/daotao hoặc www.hvtc.edu.vn và tại các Khoa QLSV/ĐVLKĐT liên quan.        

Trong quá  trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/ cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 471
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết