Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ sáu, 12/01/2018 - 14:9

TB: v/v Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) đối với sinh viên chương trình đại trà học kỳ II năm học 2017-2018
Số: 1044/TB-HVTC ngày 20 tháng 10 năm 2017

Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-HVTC ngày 03/5/2017 về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 đối với các hệ đào tạo,

Học viện Tài chính thông báo kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm cả học cải thiện điểm, học bù) học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên chương trình đào tạo đại trà hệ ĐH chính quy (gồm cả học cùng lúc 2 chương trình), liên thông đại học, đại học văn bằng hai như sau:

1. Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) các học phần/môn học học kỳ II năm học 2017-2018 (Xem Phụ lục 1).

- Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) lớp riêng đối với hệ đại học chính quy khóa 52, 53 [XEM TẠI ĐÂY]

- Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) lớp riêng đối với hệ đại học chính quy khóa 54, 55 [XEM TẠI ĐÂY]

- Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) đối với hệ đại học chính quy khóa 53, 54, 55 [XEM TẠI ĐÂY]

2. Lịch đăng ký tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện, học bù) học kỳ II năm học 2017-2018

TT

Khóa

Đợt 1 HK2(2017-2018)

Đợt 2 HK2(2017-2018)

Vào học từ: 02/01/18

Vào học từ: 02/04/18

Đăng ký

Nộp tiền tại Ban TCKT

Đăng ký

Nộp tiền tại Ban TCKT

1.

-CQ53

01/11-09/11/17

16&17/11/17

15/01-28/01/18

01&02/02/18

-CQ54

21&22/11/17

05&06/02/18

-CQ55 (nếu có)

07&08/02/18

2.

-Hệ ĐH bằng 2 và LTĐH đang đào tạo

- CQ52

01/11-09/11/17

23&24/11/17

15/01-28/01/18

07&09/02/18

- SV khóa cuối xem lịch thực tập cuối khóa HK2 để lựa chọn lịch đăng ký học các giai đoạn không trùng lịch TTCK (Riêng SV Lào được ĐK học lại trong thời gian TTCK)

3.

- Khóa cũ các hệ còn quyền học

- SV thực tập cuối khóa các hệ đào tạo

* Gửi thông tin đăng ký học:

01/11--09/11/17

* Nộp tiền: 23&24/11/17

* Gửi thông tin đăng ký học:

15/01-28/01/18

* Nộp tiền: 07&09/02/1

- Lịch nộp tiền học tại Ban TCKT (P215), Sáng từ 8h30-11h00; Chiều từ 13h30-16h00.

- Sinh viên xem: Lịch học, lịch thi, hội trường học và thi, danh sách sinh viên học chính thức trên Website: hvtc.edu.vn hoặc hvtc.edu.vn/daotao trước mỗi đợt vào học ít nhất 3 ngày.

3. Điều kiện đăng ký học lại (gồm thực tập lại, học cải thiện điểm và học bù)

- Học lại, thực tập lại: Sinh viên các hệ đại học chính quy, liên thông đại học và đại học văn bằng 2 còn nợ học phần/môn học trong chương trình đào tạo toàn khóa.

- Học cải thiện điểm: Áp dụng đối với sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ và sinh viên phải đủ điều kiện học theo quy định hiện hành của Học viện.

- Học bù: Áp dụng đối với những sinh viên chưa đăng ký học các học phần/môn học đã bố trí lịch học ở các học kỳ trước.

4. Nguyên tắc bố trí và tổ chức mở lớp học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù)

- Các học phần/môn học có số sinh viên đăng ký học lại (trừ học phần thực tập tốt nghiệp) có từ 10 SV trở lên bố trí học lớp riêng hoặc lịch học phù hợp. Nếu số lượng sinh viên đăng ký dưới 10 SV bố trí chuyển sang lịch học phù hợp hoặc bố trí học lớp ghép (học chéo buổi với các lớp chính khóa) và không trùng lịch học khác.

Trường hợp đặc thù (học phần/môn học chuyên ngành, chuyên sâu chuyên ngành, sinh viên khóa cuối hoặc khóa cũ), căn cứ vào nhu cầu thực tế và nguyện vọng của sinh viên để xem xét việc mở lớp riêng phù hợp.

- Kết thúc lịch đăng ký và nộp tiền học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) của mỗi đợt trong kỳ theo kế hoạch học lại thông báo, Ban Quản lý đào tạo căn cứ vào số lượng sinh viên nộp tiền thực tế tại Ban Tài chính kế toán để xác định việc mở lớp học lại chính thức và thông báo kịp thời cho sinh viên trên Website: hvtc.edu.vn hoặc hvtc.edu.vn/daotao.

5. Nhiệm vụ của sinh viên (Xem Phụ lục 2 tại đây)

6. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan (Xem Phụ lục 3 tại đây)

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

        Đường dây nóng: 0961481086 hoặc 0967684086.

Số lần đọc: 17706
Các bài đã đăng