Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ ba, 27/08/2019 - 9:43

TB: v/v Lịch tổ chức đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học bù Đợt 2 học kỳ I năm học 2019 – 2020 đối với sinh viên các hệ đào tạo
Số: 954/TB-HVTC ngày 27 tháng 08 năm 2019

Căn cứ Quyết định số 565/QĐ-HVTC ngày 14/05/2019 v/v giao Kế hoạch đào tạo năm học 2019 - 2020 đối với các hệ đào tạo;

Căn cứ vào Quy định số 708/QĐ-HVTC ngày 21/06/2018 v/v ban hành quy định về tổ chức và quản lý học lại, học cải thiện điểm, học bù, học vượt đối với sinh viên các hệ đào tạo đại học theo HTTC;

Học viện Tài chính thông báo lịch tổ chức đăng ký học lại, học cải thiện điểm (CTĐ), học bù đợt 2 học kỳ I năm học 2019 - 2020 đối với sinh viên các hệ đào tạo như sau:

1. Thời gian học lại, học CTĐ, học bù đợt 2 học kỳ I năm học 2019 - 2020:

- Lịch học: Từ ngày 07/10 – 31/12/2019 (trừ thời gian nghỉ lễ).

- Hình thức tổ chức lớp học: Học lớp riêng; Học lớp ghép (ghép chéo buổi với lịch học chính khóa).

- Lịch tập hợp nhu cầu học lại chương trình đại trà (PHỤ LỤC 1A) [XEM TẠI ĐÂY]

- Lịch tập hợp nhu cầu học lại chương trình chất lượng cao (PHỤ LỤC 1B) [XEM TẠI ĐÂY]

2. Lịch tổ chức đăng ký và nộp tiền học lại, học CTĐ, học bù đợt 2 học kỳ I năm học 2019 – 2020:

TT

Đối tượng sinh viên

đăng ký

Lịch đăng ký học

trên Website

Thời gian nộp tiền học tại Ban TCKT

1.

- CQ56; hệ LTĐH và ĐHVB2

- SV khóa cũ còn quyền học

- SV các hệ đủ điều kiện TTTN

30/08 – 08/09/19

16/09 - 17/09/19

2.

- CQ54, CQ55

11/09 – 13/09/19

 
Ghi chú:

- Thời gian đăng ký học: Từ 7h00’ - 23h30’.

- Quá trình đăng ký trên Website, nếu có vướng mắc, sinh viên liên hệ Ban QLĐT (P110) trong thời gian đăng ký để được giải quyết kịp thời.

- Sinh viên học cùng lúc 2 chương trình không được đăng ký trùng lịch học lại, học CTĐ, học bù.

- Lịch thực tập tốt nghiệp: Học viện bố trí cho sinh viên đi thực tập sau khi sinh viên đủ điều kiện thực tập theo định kỳ hàng tháng.

- SV nộp tiền tại Ban TCKT (P215): Sáng từ 8h30’-11h00’; Chiều từ 13h30’ - 16h00’.

- Sinh viên xem: Lịch học, lịch thi, hội trường học và thi, danh sách sinh viên học chính thức trên Website: www.hvtc.edu.vn/daotao hoặc hvtc.edu.vn trước ngày 03/10/19.

3. Hướng dẫn đăng ký học lại, học CTĐ, học bù:

- Sinh viên có nhu cầu đăng ký học lại, học CTĐ, học bù cần nghiên cứu kỹ quy định về điều kiện học liên quan; xem kế hoạch tập hợp nhu đăng ký học đợt 2 học kỳ I năm học 2019 – 2020 đối với chương trình đại trà và chương trình chất lượng cao [PHỤ LỤC 1A, 1B], kế hoạch đào tạo 2019 - 2020 và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2019 - 2020 để lựa chọn lịch học lớp riêng, lớp ghép phù hợp.

- Sinh viên thực hiện đúng thời gian đăng ký học lại, học CTĐ, học bù theo lịch thông báo tại Mục 2.

- Các học phần/môn học có số sinh viên đăng ký và nộp tiền học lại, học CTĐ, học bù (trừ học phần thực tập tốt nghiệp) có từ 15 SV trở lên được bố trí học lớp riêng. Nếu số lượng đăng ký dưới 15 sinh viên đăng ký nộp tiền học, Học viện sẽ bố trí chuyển sang lịch học lớp ghép (học chéo buổi với các lớp chính khóa) hoặc lịch học phù hợp và không trùng lịch học khác (nếu sinh viên có nhu cầu học).

Riêng học phần/môn học thuộc môn nghiệp vụ hoặc chuyên sâu chuyên ngành khó mở lớp riêng do không đủ điều kiện về số lượng mở lớp, Ban QLĐT căn cứ vào đơn đề nghị và đơn tự nguyện đăng ký học của sinh viên để tổng hợp trình Giám đốc Học viện xem xét việc mở lớp học phù hợp.

- Thông tin vướng mắc liên quan đến đăng ký học lại, học CTĐ, học bù liên hệ Ban QLĐT (P110) hoặc gọi qua đường dây nóng: 024.3836.2161 hoặc 0967.684.086 hoặc 0961.481.086 để được tư vấn và giải quyết kịp thời.

4. Trách nhiệm của sinh viên và các đơn vị liên quan [PHỤ LỤC 2, 3].

[PHỤ LỤC 2]

[PHỤ LỤC 3]

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 9494
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết