Tiếng Việt | English
Thứ sáu, 30/12/2016 - 13:46

TB: v/v Tổ chức lớp các học phần Ngoại ngữ đối với sinh viên CQ54 chương trình đào tạo chất lượng cao
Số: 288/TB-QLĐT ngày 29 tháng 12 năm 2016

                          Kính gửi: - Bộ môn Ngoại ngữ

       - Các Ban, Khoa và sinh viên lớp Chất lượng cao liên quan

 

Căn cứ vào Tờ trình số 284/TB-HVTC ngày 27/12/2016 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc phân lớp học Tiếng Anh dựa vào kết quả kỳ thi tuyển sinh Chương trình đào tạo chất lượng cao khóa 54,

Ban Quản lý đào tạo thông báo danh sách phân lớp và lịch học các học phần Ngoại ngữ đối với sinh viên Chương trình đào tạo chất lượng cao khóa 54 như sau:

1. Thời khóa biểu học phần/môn học tiếng Anh [XEM TẠI ĐÂY]

2. Danh sách sinh viên lớp Tiếng Anh cơ bản (có danh sách và lịch học kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY];

3. Danh sách sinh viên lớp Tiếng Anh nâng cao (có danh sách và lịch học kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY];

Sau khi có Quy định về miễn học, miễn thi và quy đổi điểm các học phần Tiếng Anh Học viện sẽ thông báo cụ thể những sinh viên được miễn học, miễn thi.

Đề nghị các Khoa QLSV có liên quan thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.

Số lần đọc: 2878