Tiếng Việt | English
Thứ sáu, 10/02/2017 - 13:31

Thông báo v/v chuẩn bị cho Hội nghị giao ban đào tạo học kỳ II năm học 2016-2017
Số: 04/QLĐT- HVTC ngày 10 tháng 01 năm 2017

Kính gửi:   - Trưởng các Khoa, Bộ môn; các Ban và tương đương

                                                  - Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên.

Để phục vụ cho Hội nghị giao ban học kỳ II năm học 2016 - 2017 dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 3/2017, Ban Quản lý đào tạo đề nghị các đơn vị báo cáo công tác đào tạo, quản lý và phục vụ đào tạo (đối chiếu với thông báo kết luận giao ban đào tạo học kỳ I năm học 2016 - 2017 [XEM TẠI ĐÂY]) theo các nội dung sau:

1. Báo cáo tóm tắt tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, phục vụ quản lý đào tạo học kỳ II năm học 2016 - 2017 đến nay ở đơn vị.

2. Ý kiến đóng góp hoặc kiến nghị về việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, quản lý phục vụ đào tạo của Học viện trong thời gian tới.

3. Những nội dung khác liên quan đến hoạt động đào tạo.

Các ý kiến đóng góp bằng văn bản gửi về Ban Quản lý đào tạo (đ/c Hoa phòng 304) hoặc qua Email: ntphuonghoa65@gmail.com trước ngày 24/02/2017 (Thứ 6).

Các đơn vị tải file mẫu báo cáo và kết luận giao ban đính kèm tại địa chỉ www.aof.edu.vn/daotao [MẪU XEM TẠI ĐÂY].

Ban Quản lý đào tạo trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp và sự hợp tác của các đơn vị./.

Số lần đọc: 2254