Tiếng Việt | English
Thứ năm, 23/03/2017 - 10:20

TB: v/v rút bớt học phần/môn học đợt 2 Học kỳ II năm học 2016 - 2017 đối với sinh viên thuộc diện cảnh báo kết quả học tập
Số: 23/TB-QLĐT ngày 23 tháng 03 năm 2017

Căn cứ Thông báo số 1081/TB-HVTC ngày 25/10/2016 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2016 – 2017 đối với sinh viên hệ Đại học chính quy, Liên thông Đại học và Đại học Văn bằng 2;

Căn cứ Thông báo số 262/TB-QLĐT ngày 17/11/2016 của Ban Quản lý đào tạo về việc điều chỉnh lịch đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ II năm học 2016 – 2017 đối với sinh viên hệ Đại học chính quy; 

Căn cứ Thông báo số 245/TB-HVTC ngày 22/03/2017 của Giám đốc Học viện về việc cảnh báo kết quả học tập và xét thôi học học kỳ I năm học 2016 – 2017,

Ban Quản lý đào tạo thông báo: tổng số sinh viên thuộc diện cảnh báo kết quả học tập là 358 sinh viên, trong đó có 146 sinh viên hệ Đại học chính quy (CQ52: 25 sinh viên; CQ53: 34 sinh viên và CQ54: 87 sinh viên) đã đăng ký học phần/môn học Học kỳ II năm học 2016 - 2017 vượt quá mức tối đa 14 tín chỉ theo quy định (có danh sách kèm theo). [XEM TẠI ĐÂY]

Ban Quản lý đào tạo đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách trên in phiếu kết quả đăng ký học phần/môn học Học kỳ II năm học 2016 – 2017, liên hệ Cố vấn học tập để được tư vấn và xác nhận học phần/môn học đề nghị rút bớt, sau đó nộp phiếu đăng ký học phần/môn học (có ghi rõ học phần/môn học sinh viên đề nghị rút) về  Ban QLĐT (P307 – Nhà Hiệu bộ) từ ngày 24/03 - 28/03/2017 để thực hiện việc rút bớt học phần/môn học đã đăng ký học (giai đoạn 10/04 - 10/06/2017).

- Những sinh viên có nguyện vọng xin không rút bớt các học phần/môn học giai đoạn 10/04 – 10/06/2017 phải viết đơn cam đoan kèm theo nộp về Ban Quản lý đào tạo.

(Download mẫu cam đoan trên website: www.aof.edu.vn/daotao) [XEM TẠI ĐÂY]

- Đối với những sinh viên không đến rút bớt học phần/môn học, Ban QLĐT sẽ trực tiếp rút bớt học phần của sinh viên và sinh viên phải chịu trách nhiệm với kết quả đăng ký học của mình.

- Ban QLĐT sẽ cung cấp danh sách lớp tín chỉ cho các Bộ môn liên quan sau khi sinh viên trên đã rút bớt học phần tại phòng 307 - Nhà Hiệu bộ (đ/c Sơn).

- Các Khoa QLSV liên quan thông báo kịp thời cho Cố vấn học tập và các sinh viên thuộc Khoa biết và thực hiện./.

Số lần đọc: 4247