Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ bảy, 09/09/2017 - 17:28

TB: v/v dự kiến lịch học chính trị đầu khóa, lịch khai giảng, khám sức khỏe, học tập đối với hệ sinh viên hệ đại học chính quy khóa 55
Số: 79 TB-QLĐT ngày 01 tháng 09 năm 2017

Căn cứ vào Quyết định số 502/QĐ-HVTC ngày 3/5/2017 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc giao kế hoạch đào tạo hệ đại học chính quy năm học 2017 - 2018, Ban Quản lý đào tạo dự kiến các mốc thời gian thông báo lịch học chính trị đầu khóa, lịch khai giảng, khám sức khỏe, học tập đối với hệ sinh viên hệ đại học chính quy khóa 55 như sau:

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Địa điểm

1

+ Công bố kết quả thi tuyển chương trình đào tạo chất lượng cao.

 Thông báo:

+ Phân chuyên ngành đào tạo và danh sách lớp SV chính thức.

+ Khoa QLSV liên quan

+ Lịch học chính trị đầu khóa

+ Lịch khám sức khỏe đầu khóa

+ Lịch khai giảng khóa học

+ Lịch học tập chính thức (Giai đoạn 1)

11/9/2017

Xem trên Web: hvtc.edu.vn hoặc aof.edu.vn/daotao

Hoặc tại Khoa QLSV chuyên ngành liên quan

2

Lịch học tập (Giai đoạn 2)

28/9/2017

 

Số lần đọc: 664