Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ ba, 12/09/2017 - 13:35

TB: v/v chuẩn bị cho Hội nghị giao ban đào tạo Học kỳ I năm học 2017 - 2018
Số: 85/QLĐT-HVTC ngày 12 tháng 9 năm 2017

Kính gửi:   - Trưởng các Khoa, Bộ môn; các Ban và tương đương

                                               - Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên.

Để chuẩn bị Hội nghị giao ban đào tạo học kỳ I năm học 2017 – 2018 dự kiến tổ chức vào ngày 11/10/2017 (Thứ 4), Ban Quản lý đào tạo đề nghị các đơn vị báo cáo công tác đào tạo, quản lý và phục vụ đào tạo theo các nội dung sau:

1. Báo cáo tóm tắt tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo và công tác phục vụ quản lý đào tạo từ đầu học kỳ I năm học 2017 - 2018 đến nay ở đơn vị.

2. Ý kiến đóng góp hoặc kiến nghị về việc nâng cao chất lượng đào tạo và công tác quản lý phục vụ đào tạo của Học viện trong thời gian tới.

3. Những nội dung khác liên quan đến hoạt động đào tạo của Học viện.

Nội dung báo cáo nêu trên đã được đối chiếu với Thông báo số 334/TB-HVTC ngày 20/4/2017 của Giám đốc Học viện về kết luận giao ban đào tạo học kỳ II năm học 2016 – 2017 của Giám đốc Học viện Tài chính) - [XEM NỘI DUNG KẾT LUẬN TẠI ĐÂY]

Các ý kiến đóng góp bằng văn bản theo mẫu [TẢI MẪU BIỂU TẠI ĐÂY]

gửi về địa chỉ email: banquanlydaotaohvtc@googlegroups.com  hoặc gửi bằng văn bản về P.304 - Ban Quản lý đào tạo (đ/c Hoa) trước ngày 25/09/2017 (Thứ 2).

Trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp và sự hợp tác của các đơn vị./.

Số lần đọc: 742