Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ ba, 19/09/2017 - 10:53

TB: v/v điều chuyển Hội trường học phục vụ thi Cao học (Đợt 2/2017) ngày 23/09 và 24/09/2017
Số: 87/TB-QLĐT ngày 18 tháng 09 năm 2017

Kính gửi: - Các Khoa, Bộ môn và các đơn vị có liên quan

                                              - Các lớp sinh viên liên quan

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh, tốt nghiệp năm 2017 số 1284/TB-HVTC ngày 21/12/2016 của Giám đốc Học viện về việc tổ chức thi tuyển sinh cao học (Đợt 2/2017) vào ngày 23/0924/9/2017 (Thứ 7 & CN) tại Đức Thắng - Học viện Tài chính, Ban Quản lý đào tạo thông báo:               

1. Các lớp sinh viên CQ55 đã bố trí học theo kế hoạch tại các hội trường từ tầng 1 đến tầng 5 thuộc khu A (Đức Thắng), được nghỉ học ngày 23/9/2017 (Thứ 7).

Các Bộ môn có lịch giảng học phần/môn học liên quan chủ động bố trí giảng bù vào ngày nghỉ cố định (trường hợp cần sử dụng hội trường học liên hệ với đ/c Yến - Phòng 317 - Ban Quản lý đào tạo).

2. Điều chuyển hội trường gặp cố vấn học tập của CQ55 ngày 23/09/2017 (Thứ 7)

STT

Chuyên ngành đào tạo

Ký hiệu CN

Lớp SV

Sĩ số

Gặp mặt cố vấn học tập

Ngày/tháng

Giờ

Hội trường đã bố trí

Hội trường thay đổi

1

Kế toán doanh nghiệp

21

01+02

88

Sáng 23/9

(Thứ 7)

7h15-8h45

503

A4

Tiếng Anh Tài chính KT

51

01+02

60

7h15-8h45

101,102

A5, A6

Tiếng Anh Tài chính KT

51

03+04

72

7h15-8h45

201,303

A7, A8

Tiếng Anh Tài chính KT

51

05+05

64

7h15-8h45

404,405

A9, A10

Kinh tế nguồn lực TC

61

01+02

74

9h00-10h30

101,102

A4, A5

Kinh tế đầu tư TC

62

01+02

71

9h00-10h30

305A,301

A6, A7

Kinh tế Luật

63

01+02

68

9h00-10h30

304,404

A8,A9

 

 

14 lớp

497

 

 

 

 

2

Hải quan & N vụ NT

05

01+02

60

Chiều 23/9

(Thứ 7)

15h00-16h30

102, 301

A4, A5

Quản trị doanh nghiệp

31

01+02

57

13h00-14h15

102, 201

A4, A5

Quản trị doanh nghiệp

31

03+04

56

13h00-14h15

301, 304

A6, A7

Marketing

32

01+02

59

13h00-14h15

401, 403

A8, A9

2

Marketing

32

03+04

58

Chiều 23/9

(Thứ 7)

13h00-14h15

404, 406

A10, A11

Hệ thống thông tin QL

41

01+02

59

15h00-16h30

303, 305A

A6, A7

Hệ thống thông tin QL

41

03+04

58

15h00-16h30

403, 401

A8, A9

 

 

14 lớp

407

 

 

 

 

3. Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Ban Quản trị thiết bị chủ động mở cửa hội trường học để giảng viên các Bộ môn liên quan giảng bù.

- Các Khoa QLSV liên quan thông báo cho sinh viên và Bộ môn liên quan thông báo cho giảng viên biết để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đến lịch giảng và hội trường học, các đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo, Ban Quản trị thiết bị để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 3606