Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ năm, 26/10/2017 - 10:37

TB: Kết luận Hội nghị giao ban đào tạo học kỳ I năm học 2017 – 2018
Số: 1023/TB-HVTC ngày 13 tháng 10 năm 2017

Ngày 11/10/2017, Học viện tổ chức Hội nghị giao ban đào tạo học kỳ I năm học 2017 - 2018 dưới sự chủ trì của PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ - Giám đốc Học viện và sự tham gia đầy đủ của các thành viên trong thành phần giao ban đào tạo.

Hội nghị đã tập hợp các ý kiến gửi lên từ các đơn vị và lắng nghe ý kiến phát biểu trực tiếp tại Hội nghị về đánh giá công tác quản lý đào tạo, kiến nghị, đề xuất giải pháp liên quan đến nâng cao chất lượng công tác đào tạo và quản lý phục vụ đào tạo trong toàn Học viện. Giám đốc Học viện chủ trì hội nghị kết luận những nội dung sau:

I - ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ VÀ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO

Trong học kỳ vừa qua các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện đã có sự cố gắng chủ động trong việc phối hợp thực hiện các kế hoạch liên quan đến công tác đào tạo và quản lý đào tạo, về cơ bản đã hoàn thành công tác theo kết luận giao ban học kỳ II năm học 2016 - 2017. Tuy nhiên, còn một số công việc chưa hoàn thành yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu triển khai thực hiện.

II - CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM ĐẾN HẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018

 Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ học kỳ I  năm học 2017 - 2018 theo kế hoạch (có phụ lục kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY]

Trong đó chú ý một số công việc trọng tâm theo các nội dung cơ bản sau:

1. Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng giữ vững bản lĩnh chính trị cho cán bộ giảng viên, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật nhà nước, nội quy, quy chế của Học viện; tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh trên tinh thần hợp tác, chia sẻ nâng cao tinh thần thái độ ý thức trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ.

2.  Tiếp tục rà soát, cập nhật, hoàn thiện các quy định phù hợp với quy định của BGD&ĐT. Thường xuyên nghiên cứu đổi mới nội dung chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, tập trung ưu tiên triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, coi chất lượng đào tạo là kim chỉ nam để các hoạt động trong Học viện hướng tới.

3. Tăng cường rà soát, kiểm tra giám sát quy trình giờ lên lớp, tổ chức thi, chấm thi để hạn chế hiện tượng học hộ, thi hộ; chủ động nghiên cứu đề xuất các giải pháp tạo cơ hội cho sinh viên có nhiều trải nghiệm, hoàn thiện kỹ năng,…

4. Rà soát, hoàn thiện cơ chế hoạt động của Ban điều hành Chất lượng cao để triển khai thực hiện đúng nội dung Đề án. Cần có cách thức tuyên truyền, phát ngôn phù hợp đối với chương trình chất lượng cao để tránh có sự phân biệt chất lượng giữa chương trình đại trà và chương trình chất lượng cao.

5. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật lao động trong khối quản lý và khối giảng viên. Áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý, phục vụ.

6. Đẩy mạnh  ứng dụng cuộc cách mạng công nghệ 4.0 vào trong giảng dạy, nghiên cứu  và học tập theo hướng để cho người học được học ở mọi nơi mọi lúc.

7. Chủ động theo sát chủ trương của Bộ GD&ĐT về tuyển sinh đại học, xây dựng phương án tuyển sinh năm 2018 cho phù hợp trên phương châm tuyển đủ chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng đầu vào.

8. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cá nhân và tổ chức khi thực hiện nhiệm vụ nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với kết quả tốt hơn.

9. Tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập.

- Ý kiến giải trình giao ban đào tạo học kỳ I năm học 2017 - 2018 [XEM TẠI ĐÂY]

Số lần đọc: 683
Các bài đã đăng