Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ năm, 01/02/2018 - 14:46

Thông báo v/v chuẩn bị Hội nghị giao ban đào tạo học kỳ II năm học 2017 - 2018
Số: 22/QLĐT-HVTC ngày 31 tháng 01 năm 2018

Kính gửi:   - Trưởng các Khoa, Bộ môn; các Ban và tương đương;

                                            - Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên.

Để phục vụ cho Hội nghị giao ban học kỳ II năm học 2017 - 2018 dự kiến sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 3/2018, Ban Quản lý đào tạo đề nghị các đơn vị báo cáo công tác đào tạo, quản lý và phục vụ đào tạo (đối chiếu với thông báo kết luận giao ban đào tạo học kỳ I năm học 2017 - 2018) theo 04 nội dung sau:

1. Báo cáo tóm tắt tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, phục vụ quản lý đào tạo học kỳ II năm học 2017 - 2018 đến nay ở đơn vị…………….

2. Ý kiến đóng góp hoặc kiến nghị về việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, quản lý phục vụ đào tạo của Học viện trong thời gian tới…………...

3. Những nội dung khác liên quan đến hoạt động đào tạo………………..

4. Tổ chức thực hiện:………………………………………………………..

Các ý kiến đóng góp gửi vào email: ntphuonghoa65@gmail.com trước ngày 01/03/2018 (Thứ 5) để tổng hợp báo cáo kịp thời.

Các đơn vị tải file mẫu báo cáo giao ban học kỳ II năm học 2017 - 2018 và kết luận giao ban học kỳ I năm học 2017 - 2018 đính kèm:

- Mẫu báo cáo giao ban học kỳ II năm học 2017 - 2018 [XEM TẠI ĐÂY]

- Kết luận giao ban học kỳ I năm học 2017 - 2018 [XEM TẠI ĐÂY]

Ban Quản lý đào tạo trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp và sự hợp tác của các đơn vị./.

Số lần đọc: 899