Tiếng Việt | English
Thứ ba, 13/06/2017 - 13:45

TB V/v Tổ chức đăng ký tín chỉ và nộp tiền học cùng lúc hai chương trình theo HTTC HKI (17-18)
Số: 54/TB-QLĐT, ngày 12 tháng 06 năm 2017

       Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-HVTC ngày 03/05/2017 của Giám đốc Học viện về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018,
      Ban Quản lý đào tạo thông báo về việc tổ chức đăng ký và nộp tiền học cùng lúc hai chương trình theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2017-2018 đối với sinh viên hệ ĐHCQ như sau:
1. Thời gian đăng ký và nộp tiền học cùng lúc hai chương trình

      Trường hợp sinh viên chưa đăng ký được tín chỉ, Ban QLĐT (P304) sẽ hỗ trợ sinh viên đăng ký; sinh viên đăng nhập bằng tài khoản cá nhân để kiểm tra lại kết quả đăng ký tín chỉ trước khi nộp tiền học tại Ban TCKT.
2. Kế hoạch học cùng lúc hai chương trình học kỳ I năm học 2017-2018
        2.1. Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018
    (Xem trên website www.aof.edu.vn/daotao).
        2.2. Lịch học và thi kết thúc học phần
+ Các học phần có số lượng sinh viên đăng ký dưới 10 SV bố trí học ghép với lịch học chính khóa (học ngày) hoặc lớp học tối phù hợp.
+ Sau khi có số liệu sinh viên đăng ký học chính thức và nộp tiền học phí, Ban QLĐT sẽ thông báo lịch học và thi chính thức đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình học kỳ I năm học 2017-2018 từ ngày 25/7/2017 tại Khoa QLSV hoặc trên website: www.aof.edu.vn/daotao.
3. Nhiệm vụ của cá nhân và các đơn vị có liên quan
(Xem phụ lục 01 đính kèm).
     Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị liên quan phối hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 

Số lần đọc: 1590