Tiếng Việt | English
Thứ ba, 29/09/2015 - 9:30

Tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2016 tại trường cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên
Số: 925/TB-HVTC Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2015

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ”; Quyết định số 399/QĐ-HVTC ngày 04/5/2015 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành quy định Đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Tài chính; Công văn số 2894/UBND-VX ngày 07/8/2015 của UBND tỉnh Điện Biên về việc mở lớp đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Tài chính- Ngân hàng năm 2015; công văn số 537/CĐKTKT-ĐT ngày 17/8/2015 của trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên về việc liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ; Công văn số 4348/BGDĐT-GDĐH ngày 26/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo nhân lực trình độ đại học, thạc sĩ của các địa phương thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2016 tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên như sau:

1. Chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến

TT

Chuyên ngành

Mã số

Chỉ tiêu dự kiến

1

Tài chính - Ngân hàng

60.34.02.01

50

2. Hình thức, chương trình và thời gian đào tạo

2.1. Hình thức đào tạo: chính quy.

2.2. Chương trình đào tạo: Theo định hướng ứng dụng.               

2.3. Thời gian đào tạo: 2,0 năm.

3. Hình thức và môn thi  tuyển sinh

3.1. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển.  

3.2. Các môn thi tuyển sinh:

- Môn chủ chốt của chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

- Môn không chủ chốt: Những Nguyên Lý cơ bản của CNMLN

- Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh (Bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam).  

Thí sinh thuộc một trong các trường hợp sau đây được miễn thi môn tiếng Anh:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài bằng tiếng Anh, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ Anh;

d) Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh (được quy định tại Phụ lục 01 của Thông báo này) trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận.

4. Đối tượng tuyển sinh: Là những cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý các doanh nghiệp hiện đang công tác tại tỉnh Điện Biên.

5. Điều kiện dự thi

5.1. Điều kiện văn bằng:

a) Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ;

b) Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ và đã học bổ sung kiến thức theo quy định của Học viện Tài chính;

c) Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

Ngành đúng, ngành phù hợp và ngành gần với chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng trình độ thạc sĩ được quy định cụ thể như sau:

  1.  

Chuyên ngành

Ngành (chuyên ngành) tốt nghiệp đại học

  1.  

Chuyên ngành đúng và phù hợp

- Các chuyên ngành của Học viện Tài chính: Quản lý tài chính công; Thuế; Tài chính Bảo hiểm; Hải quan; Tài chính quốc tế; Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Định giá tài sản và Kinh doanh bất động sản; Kinh doanh chứng khoán; Phân tích chính sách tài chính; Đầu tư tài chính.

- Các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Tài chính – Ngân hàng của các trường đại học khác;

  1.  

Chuyên ngành gần

- Các chuyên ngành thuộc khối ngành Kinh doanh và Quản lý của Học viện Tài chính và của các trường đại học khác.

- Các chuyên ngành: Tin học Tài chính kế toán; Tiếng Anh Tài chính - Kế toán; Kinh tế các nguồn lực tài chính; Kinh tế đầu tư tài chính; Kinh tế luật của Học viện Tài chính.

- Các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Kinh tế học của các trường đại học khác.

- Các chuyên ngành thuộc khối ngành An ninh, Quốc phòng: Hậu cần công an nhân dân, Hậu cần quân sự.

5.2. Học bổ sung kiến thức:

Người có bằng đại học ngành đúng, ngành phù hợp (nhưng khác nhau từ 10% trở lên tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành ở trình độ đại học), Người có bằng đại học ngành đúng, ngành phù hợp nhưng đã tốt nghiệp từ 5 năm trở lên (tính từ  ngày cấp bằng); người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành, chuyên ngành đào tạo thạc sĩ  phải học bổ sung kiến thức ngành của chương trình đại học trước khi dự thi. Học viên phải đóng học phí các học phần bổ sung theo mức học phí quy định đối với hệ đại học. (Quy định cụ thể về học bổ sung kiến thức tại Phụ lục 02 của Thông báo này).

5.3. Điều kiện thâm niên công tác

Thí sinh đã tốt nghiệp đại học (dưới 5 năm) thuộc ngành đúng, phù hợp với ngành đăng ký dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Những đối tượng còn lại được dự thi sau khi đã tốt nghiệp và được cấp chứng chỉ bổ sung kiến thức ngành, chuyên ngành của Học viện Tài chính.

5.4. Điều kiện về lý lịch

Có lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

5.5. Điều kiện về sức khoẻ

Có đủ sức khoẻ để học tập. Đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học Học viện Tài chính sẽ xem xét, quyết định cho dự thi tuyển sinh tùy tình trạng sức khoẻ và yêu cầu của chuyên ngành đào tạo.

5.6. Điều kiện về hồ sơ:

Thí sinh dự thi phải nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Học viện Tài chính.

6. Đối tượng và chính sách ưu tiên

6.1. Đối tương ưu tiên:

a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

b) Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

c) Con liệt sĩ;

d) Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;

đ) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) ở địa phương được quy định tại Điểm a;

e) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

6.2. Mức ưu tiên:

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi 10 điểm cho môn tiếng Anh (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ và cộng 01 điểm (thang điểm 10) cho môn thi không chủ chốt của chuyên ngành.

7. Kế hoạch tuyển sinh

7.1. Học bổ sung kiến thức:

Thời gian đăng ký học

Từ 10/10/2015 đến 19/10/2015

Thời gian học BSKT

Từ 20/10/2015 đến 01/12/2015

Thời gian thi các học phần:

Từ 05/12/2015 đến 06/12/2015

Thời gian nhận chứng chỉ:

Từ 26/12/2015 đến 27/12/2015

7.2. Ôn thi tuyển sinh:

Thời gian đăng ký ôn thi

Từ 10/10/2015 đến 13/12/2015

Thời gian học ôn thi

Từ  14/12/2015 đến 20/03/2016

7.3. Thời gian phát hành, nhận hồ sơ tuyển sinh

Thời gian phát hành hồ sơ

Từ 10/10/2015 đến 20/10//2015

Tại  phòng Quản lý đào tạo trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên

Thời gian nhận hồ sơ

Từ 26/12/2015 đến 27/12/2015

7.4. Thời gian và địa điểm thi

Thời gian thi tuyển sinh

Dự kiến các ngày 26/03/2016 và 27/03/2016

Địa điểm thi

Học viện Tài chính – 53E Phan Phù Tiên, Đống Đa, Hà Nội

Lịch thi dự kiến

Sáng  ngày 26/3/2016

Nhận thẻ dự thi, nghe phổ biến qui chế thi

Chiều  ngày 26/3/2016

Thi môn: Chủ chốt của chuyên ngành

Sáng  ngày 27/3/2016

Thi môn: Không chủ chốt

Chiều  ngày 27/3/2016

Thi môn: Tiếng Anh

7.5. Thời gian công bố kết quả tuyển sinh và khai giảng khóa học

Công bố kết quả tuyển sinh

Dự kiến từ ngày 27/04/2016 đến ngày 29/04/2016

Nhập học và khai giảng

Dự kiến từ ngày 21/05/2016 đến ngày 22/5/2016

Ghi chú:

- Đối với các thí sinh phải học bổ sung kiến thức:

+ Khi đến đăng ký học bổ sung mang theo bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học (bản foto) để đối chiếu.

+ Địa điểm thi các học phần bổ sung kiến thức;  nhận chứng chỉ bổ sung kiến thức tại trường Cao Đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên.

+  Nộp hồ sơ vào các ngày 26 và 27/12/2015

- Học viện Tài chính chỉ nhận hồ sơ tuyển sinh theo mẫu do Học viện phát hành tại trường Cao Đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên.

- Học viện Tài chính gửi giấy báo thi tới từng thí sinh (trước ngày thi 3 tuần). Lịch thi chính thức và danh sách thí sinh dự thi sẽ được niêm yết tại trường Cao Đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên.

hoặc đăng tải trên Website: www. hvtc.edu.vn; www. sdh-aof.edu.vn. Trường hợp có sai sót về những thông tin ghi trên giấy báo thi, thí sinh phải báo về phòng Quản lý đào tạo trường Cao Đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên để Học viện Tài chính để kịp thời sửa chữa trước khi thi. Khi đi thi thí sinh phải mang theo chứng minh thư nhân dân.

- Học viện Tài chính sẽ thông báo kết quả tuyển sinh trên website: www. hvtc.edu.vn; www.sdh-aof.edu.vn và niêm yết tại bảng tin của trường Cao Đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên.

Mọi thông tin chi tiết khác xem trên Website của Học viện Tài chính, Website của trường Cao Đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên, bảng tin trường Cao Đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên. hoặc liên hệ theo số máy của phòng Quản lý đào tạo trường Cao Đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên: 02303 810 193 hoặc Thầy Trần Bá Uẩn – ĐT 0912 974 676.                                                                                             

PHỤ LỤC 01

BẢNG THAM CHIẾU QUY ĐỔI MỘT SỐ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ

TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ 3/6 KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC

DÙNG TRONG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

(Theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tiếng Anh

Cấp độ (CEFR)

IELTS

TOEFL

TOEIC

Cambridge Exam

BEC

BULATS

Khung Châu Âu

3/6 (Khung VN)

4.5

450   PBT 133   CBT   45   iBT

450

Preliminary PET

Business Preliminary

40

B1

(Các điểm số nêu trên là điểm tối thiểu cần đạt được)

PHỤ LỤC 02

QUY ĐỊNH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG

 DỰ THI CAO HỌC NĂM 2016 CỦA HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

(Kèm theo Thông báo tuyển sinh số 925/TB-HVTC  ngày 16/9/2015 của

Giám đốc Học viện Tài chính)

 

ĐĂNG KÝ DỰ THI CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Chuyên ngành tốt nghiệp

đại học

Số học phần và thời lượng hoc BSKT

Số học phần

Thời lượng

Chuyên ngành đúng, phù hợp nhưng khác nhau trên 10% tổng số tiết học hoặc DVHT hoặc tín chỉ của khói kiến thức ngành

Quản lý tài chính đơn vị sử dụng NSNN

3 tín chỉ

Tài chính doanh nghiệp

3 tín chỉ

Quản trị ngân hàng thương mại

3 tín chỉ

Chuyên ngành đúng, phù hợp nhưng đã tốt nghiệp từ 5 năm trở lên

Quản lý tài chính đơn vị sử dụng NSNN

3 tín chỉ

Tài chính doanh nghiệp

3 tín chỉ

Quản trị ngân hàng thương mại

3 tín chỉ

Các chuyên ngành thuộc ngành Kế toán của HVTC và các trường khác

Quản lý tài chính đơn vị sử dụng NSNN

3 tín chỉ

Tài chính doanh nghiệp

3 tín chỉ

Quản trị ngân hàng thương mại

3 tín chỉ

Các chuyên ngành thuộc nhóm ngành: Kinh doanh, Quản trị - Quản lý

Quản lý tài chính đơn vị sử dụng NSNN

3 tín chỉ

Tài chính doanh nghiệp

3 tín chỉ

Quản trị ngân hàng thương mại

3 tín chỉ

Đầu tư tài chính

3 tín chỉ

Quản lý thuế

3 tín chỉ

Các chuyên ngành: Hậu cần công an nhân dân, Hậu cần quân sự.

Quản lý tài chính đơn vị sử dụng NSNN

3 tín chỉ

Tài chính doanh nghiệp

3 tín chỉ

Quản trị ngân hàng thương mại

3 tín chỉ

Quản lý thuế

3 tín chỉ

Phân tích tài chính DN

3 tín chỉ

Các chuyên ngành: Tin học Tài chính kế toán; Tiếng Anh Tài chính - Kế toán; Kinh tế các nguồn lực tài chính; Kinh tế đầu tư tài chính; Kinh tế luật của Học viện Tài chính.

Quản lý tài chính đơn vị sử dụng NSNN

3 tín chỉ

Tài chính doanh nghiệp

3 tín chỉ

Quản trị ngân hàng thương mại

3 tín chỉ

Định giá tài sản

3 tín chỉ

Phân tích tài chính DN

3 tín chỉ

Các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Kinh tế học: Kinh tế học, kinh tế chính trị, kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Kinh tế công nghiệp, Kinh tế xây dựng, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế vận tải, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên của các trường đại học khác

Quản lý tài chính đơn vị sử dụng NSNN

3 tín chỉ

Tài chính doanh nghiệp

3 tín chỉ

Quản trị ngân hàng thương mại

3 tín chỉ

Đầu tư tài chính

3 tín chỉ

Quản lý thuế

3 tín chỉ

Định giá tài sản

3 tín chỉ

Phân tích tài chính DN

3 tín chỉ

Khoa Sau Đại học
Số lần đọc: 3786