Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 07/09/2016 - 11:11

TB Tuyển sinh hệ Liên thông ĐH khoá 19 (đợt 2) - năm 2016
Số: 869/TB – HVTC ngày 22 tháng 8 năm 2016

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế đào tạo ĐH và CĐ theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Thông tư 08/TT- BGDĐT ngày 21/4/2015 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học  ban hành kèm theo Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Học viện Tài chính tổ chức tuyển sinh Hệ Liên thông trình độ Đại học khoá 19 (đợt tháng 10/2016) với những nội dung như­­­ sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh và ngành đào tạo

STT

Ngành tuyển sinh

Chỉ tiêu

Ghi chú

1

Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán DN)

80

 

2

Tài chính ngân hàng (Tài chính Doanh nghiệp)

150

 

3

Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế nguồn lực tài chính)

30

 

4

Hệ thống thông tin kinh tế (Chuyên ngành Tin học Tài chính – Kế toán)

15

 

 

Tổng chỉ tiêu

275

 

2. Điều kiện nộp hồ sơ dự thi:

a) Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng thuộc khối ngành kinh tế, hình thức đào tạo chính qui, có ngành đào tạo đúng với ngành đào tạo Học viện thông báo tuyển sinh.

b) Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng thuộc khối ngành kinh tế hình thức đào tạo chính qui,  thuộc nhóm ngành kinh tế nhưng không đúng với ngành đào tạo mà Học viện thông báo tuyển sinh, sau khi trúng tuyển sẽ học theo chương trình đào tạo có thời gian tối thiểu 2 năm.

c) Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng hình thức đào tạo chính quy của các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh thuộc diện này cũng học theo chương trình đào tạo như qui định tại mục b khoản 2.

3. Môn thi tuyển

STT

Ngành/chuyên ngành

Môn thi

1

Ngành Kế toán

(Chuyên ngành Kế toán DN)

Môn Toán (Chương trình THPT) áp dụng cho tất cả các chuyên ngành.

 

Nguyên lý kế toán

Kế toán Tài

chính

 

2

 

Ngành TC-NH

Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

Tài chính -

Tiền tệ

Tài chính

Doanh nghiệp

Ngành Kinh tế

(Chuyên ngành kinh tế nguồn lực tài chính)

Lịch sử các Học thuyết kinh tế

Kinh tế nguồn lực tài chính

3

Hệ thống thông tin quản lý

HTTT quản lý

Cơ sở dữ liệu

4. Bằng tốt nghiệp

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng thuộc khối ngành kinh tế,  hình thức  đào tạo chính quy trúng tuyển, được đào tạo và đã tích luỹ đủ số tín chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đ­ược cấp bằng cử nhân kinh tế hình thức đào tạo chính quy.

5. Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 22/8/2016 đến 15/9/2016 (nghỉ thứ 7, chủ nhật), tại phòng 307 (tầng 3) - Nhà Hiệu bộ, Học viện Tài chính, Số 1 Lê Văn Hiến – Đức Thắng – Bắc Từ Liêm - HN.

6. Thời gian hướng dẫn ôn thi: Thông báo vào ngày thí sinh nộp hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm thi tuyển: Ngày 15 và 16/10/2016 tại Học viện Tài chính.

8. Nhập học, khai giảng: Dự kiến tháng  12/2016 (Xem chi tiết trên Website http://www.hvtc.edu.vn)

Ban QLĐT
Số lần đọc: 5836

Danh sách liên kết