Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ ba, 17/04/2018 - 7:27

TB: V/v thay đổi lịch thi tuyển sinh hệ Liên thông đại học khóa 21 và hệ Đại học Văn bằng 2 khóa 18 đợt 1 – Năm 2018
Số: 374/TB-HVTC ngày 16 tháng 04 năm 2018

Căn cứ Thông báo tuyển sinh số 154 và 155/TB-HVTC ngày 23/02/2018 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc Tuyển sinh hệ Đại học Văn bằng 2 Khóa 18 và hệ Liên thông trình độ đại học Khóa 21(đợt 1) – Năm 2018 dự kiến tổ chức thi vào ngày 05 và 06/5/2018.

Căn cứ tờ trình số 60/TTr-QLĐT ngày 13 tháng 4 năm 2018 về việc thay đổi lịch thi tuyển sinh hệ Liên thông đại học khóa 21 và hệ Đại học Văn bằng 2 khóa 18 đợt 1 – Năm 2018.

Học viện Tài chính thông báo lịch thi tuyển điều chỉnh sang ngày 26 và 27/5/2018. Địa điểm thi tuyển: Học viện Tài chính, số 01 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Số lần đọc: 1598

Danh sách liên kết