Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ sáu, 21/03/2014 - 10:5

Thông báo thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh và thi tuyển đại học hình thức vừa làm vừa học khóa 45 (đợt 1) năm 2014
Số: 16/2014/TC Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2014

Khoa Tại chức - Học viện Tài chính thông báo thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh và thi tuyển đại học hình thức vừa làm vừa học khóa 45 (đợt 1) năm 2014 tại Học viện. Nội dung cụ thể như sau:

1.      Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học khóa 45 (đợt 1) năm 2014 được gia hạn đến hết ngày 20 tháng 04 năm 2014.

2.      Thời gian thi tuyển: Ngày 24 và 25 tháng 05 năm 2014.

Trước ngày thi khoảng 15 ngày, Học viện Tài chính sẽ có giấy báo dự thi gửi cho các thí sinh và thông báo danh sách thí sinh dự thi trên website: www.hvtc.edu.vn/khoataichuc.

Khoa Tại chức
Số lần đọc: 7561

Danh sách liên kết