Tìm
English
Thứ hai, 24/08/2015 - 6:0

DS thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào hệ ĐH chính quy Học viện TC năm 2015 (tính đến 17h ngày 23/08/2015)

Bấm vào đây để xem danh sách

Bấm vào đây để tải danh sách

Tính đến 17h00, ngày 23/8/2015 sau khi sửa chữa những sai sót trong hồ sơ của thí sính.)

Các thí sinh cần kiểm tra kỹ các thông tin Nguyện vọng, Tổ hợp môn. Nếu có gì sai sót, thí sinh tiếp tục phản ánh qua email: tuyensinh@hvtc.edu.vn (nội dung email gồm: Số hồ sơ, Số báo danh, Họ và tên, nội dung phản hồi); hoặc gửi tin nhắn vào số điện thoại: 01669.017.157 để xác nhận (không nhận cuộc gọi) trước 11h00 ngày 24.8.2015.

 

 

THÔNG BÁO

Về việc xét tuyển nguyện vọng 1 hệ Đại học chính quy và hệ Liên thông ĐH năm 2015

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 ban hành kèm theo thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ vào Công văn 3809/BGDĐT – KTKĐCLGD ngày 29 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Quy trình xét tuyển CĐ, ĐH hệ chính quy năm 2015,

Học viện Tài chính thông báo về việc xét tuyển nguyện vọng I hệ đại học chính quy và hệ Liên thông đại học năm 2015 như sau:

1. Tổ hợp môn thi và chỉ tiêu xét tuyển theo ngành

Các ngành đào tạo đại học:

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

- Ngành: Tài chính – Ngân hàng

D340201

A00: Toán, Vật lí, Hóa học;

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

D01: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

2.000

- Ngành: Kế toán

D340301

A00: Toán, Vật lí, Hóa học;

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

1.300

- Ngành: Quản trị kinh doanh

D340101

A00: Toán, Vật lí, Hóa học;

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

D01: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

240

- Ngành: Hệ thống thông tin quản lý

D340405

A00: Toán, Vật lí, Hóa học;

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

100

D01*: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh  (Riêng tổ hợp D01* điểm môn chính Toán nhân đôi)

20

- Ngành: Kinh tế

D310101

A00: Toán, Vật lí, Hóa học;

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

D01: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

180

- Ngành: Ngôn ngữ Anh

D220201

D01: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh (điểm môn chính: tiếng Anh nhân đôi)

160

Tổng chi tiêu

4.000

 

 

Các ngành đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học loại hình đào tạo chính quy

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

- Ngành: Tài chính – Ngân hàng

D340201

A00: Toán, Vật lí, Hóa học;

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

90

D01*: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

30

- Ngành: Kế toán

D340301

A00: Toán, Vật lí, Hóa học;

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

120

Tổng chi tiêu

240

2. Điều kiện xét tuyển

- Thí sinh đăng ký xét tuyển hệ đại học chính quy,  hệ liên thông đại học vào Học viện Tài chính phải tốt nghiệp THPT (hoặc tốt nghiệp Cao đẳng đối với thí sinh thi LTĐH) và có kết quả thi THPT quốc gia  (do các trường đại học chủ trì) cao hơn ngưỡng đầu vào bậc Đại học do Bộ GD&ĐT công bố từ 2 điểm trở lên, cụ thể thí sinh đạt từ 17 điểm trở lên (chưa nhân hệ số) của tổ hợp 3 môn thi theo từng ngành không phân biệt tổ hợp A00, A01, D01. Đặc biệt đối với hệ Liên thông đại học không tuyển thí sinh tốt nghiệp Cao đẳng nghề.

- Học viện tuyển thẳng các đối tượng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và tuyển thẳng đối với thí sinh có 3 môn thi THPT Quốc gia, trong đó có môn Toán và 2 môn bất kỳ, đạt 27 (Hai mươi bảy) điểm trở lên, không tính điểm ưu tiên.

3. Nguyên tắc xét tuyển

- Học viện xét tuyển theo từng ngành và tổ hợp môn đăng ký xét tuyển;

- Thí sinh đăng ký xét tuyển được phép đăng ký tối đa 4 nguyện vọng xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4. Mỗi nguyện vọng thí sinh phải chỉ ra tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển.

Quy định xét 4 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4 như sau:

+ Các nguyện vọng 1,2,3,4 được xét đồng thời (thực hiện bằng phần mềm xét tuyển do Bộ GDĐT cung cấp);

+ Nếu thí sinh có mức điểm có thể trúng tuyển vào nhiều ngành, chỉ được xét vào ngành có thứ tự ưu tiên cao nhất;

+ Nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1, sẽ được chuyển sang nguyện vọng 2 và xét bình đẳng với các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành đó và tương tự như vậy đối với các nguyện vọng 3, 4.

- Tiêu chí xét tuyển chính: Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển (bao gồm cả môn thi chính nhân hệ số 2) và điểm ưu tiên; xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ sau:

+ Tiêu chí xét tuyển phụ 1: Đối với ngành Ngôn ngữ Anh và ngành Hệ thống thông tin (D01) có môn thi chính nhân hệ số 2, thí sinh có điểm môn thi chính nhân hệ số 2 cao hơn sẽ trúng tuyển; đối với những ngành có xét tuyển tổ hợp: A00, A01, D01 thì thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển;

+ Tiêu chí xét tuyển phụ 2:

Đối với tổ hợp A00, A01 sau khi sử dụng tiêu chí xét tuyển phụ 1 mà vẫn còn nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì thí sinh có điểm thi môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển; đối với tổ hợp D01 sau khi sử dụng tiêu chí xét tuyển phụ 1 mà vẫn còn nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì thí sinh có điểm thi môn Tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển; riêng đối với ngành Ngôn ngữ Anh sau khi sử dụng tiêu chí xét tuyển phụ 1 mà vẫn còn nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

Sau khi sử dụng tiêu chí xét tuyển phụ 2 mà vẫn chưa đủ chỉ tiêu thì Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Học viện có thể xem xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

Số lần đọc: 669706

Danh sách liên kết