Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ năm, 22/03/2018 - 7:33

Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018

1. Thông báo v/v nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, nguyên tắc xét tuyển thẳng học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập bậc THPT năm 2018 hệ Đại học chính quy [XEM TẠI ĐÂY]

2. Thông báo v/v tổ chức tư vấn trực tuyến công tác xét tuyển thẳng học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập bậc THPT năm 2018 [XEM TẠI ĐÂY]

3. Đề án tuyển sinh năm 2018 của Học viện Tài chính (thông tin tuyển sinh) [XEM TẠI ĐÂY]

     Phụ lục 06 của Đề án [XEM TẠI ĐÂY]

4. Quy chế tuyển sinh (Thông tư 05) [XEM TẠI ĐÂY]

     Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế tuyển sinh (Thông tư 07) [XEM TẠI ĐÂY]

5. Lịch xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPTQG năm 2018 [XEM TẠI ĐÂY]

6. Những điểm mới trong đề án tuyển sinh năm 2018 của Học viện Tài chính [XEM TẠI ĐÂY]

7. Những điểm mới trong quy chế tuyển sinh 2018: [XEM TẠI ĐÂY]

 

Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật

------------------------------------------

Thông tin tham khảo thêm:

1. Danh sách các chuyên ngành của Học viện Tài chính

2. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

3. Điểm chuẩn vào Học viện Tài chính năm 2015, 2016 và 2017 [XEM TẠI ĐÂY]

4. Báo Việt Nam mới đưa tin: Công bố điều kiện được tuyển thẳng vào Học viện Tài chính năm 2018 [XEM TẠI ĐÂY]

5. Báo Việt Nam mới đưa tin: Sinh viên Học viện Tài chính có việc làm sau một năm tốt nghiệp đạt tỉ lệ 97,72% [XEM TẠI ĐÂY]

 

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018

 

    

 

 

Số lần đọc: 175