Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ năm, 26/04/2018 - 6:42

TB: v/v tổ chức tư vấn trực tuyến công tác xét tuyển thẳng học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập bậc THPT năm 2018
Số: 416/TB-HVTC ngày 26 tháng 4 năm 2018

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy;
Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 259/QĐ-HVTC ngày 16/03/2018 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc Ban hành Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2018,
Học viện Tài chính tổ chức tư vấn trực tuyến công tác xét tuyển thẳng học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập bậc THPT năm 2018 vào các ngành đào tạo đại học hệ chính quy như sau:
1. Thời gian:
-  Vào các ngày: 12/5/2018 (Thứ bảy); 25/5/2018 (Thứ sáu); 09/6/2018 (Thứ bảy);
-  Buổi sáng từ 8h030’ – 11h00’.
2. Phương thức:
- Giải đáp thắc mắc, tư vấn tuyển sinh cho thí sinh trên cổng thông tin điện tử của Học viện: www.hvtc.edu.vn
Thí sinh gửi câu hỏi về địa chỉ Email: tuvantuyensinh2018@hvtc.edu.vn hoặc qua số điện thoại đường dây nóng: 0961.481.086 hoặc 0967.684.086.
3. Thành phần:
Thành viên Ban chỉ đạo và các thành viên theo Quyết định của chủ tịch HĐTS.
4. Nội dung:
Tư vấn Ngành, chuyên ngành và hướng dẫn đăng ký xét tuyển thẳng học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập bậc THPT của Học viện Tài chính năm 2018.

Số lần đọc: 7348
Thông báo