Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 18/07/2018 - 9:26

TB Về mức điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2018 diện xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia
Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/1 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào;

Căn cứ Quyết định số 259/QĐ-HVTC ngày 16/03/2018 của Giám đốc Học viện về việc Ban hành đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2018,

Học viên Tài chính thông báo mức điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2018 vào Học viện đối với diện xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia như sau:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Mã tổ hợp môn xét tuyển

Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển

Ghi chú

1

7220201

Ngôn ngữ Anh

D01

17.00

Tổng 3 môn 17 điểm. chưa tính điểm môn chính: Tiếng Anh nhân đôi

2

7310101

Kinh tế

A01; D01

18.00

 

3

7340101

Quản trị kinh doanh

A00; A01; D01

19.00

 

4

7340201

Tài chính ngân hàng

A00; A01

18.50

 

5

7340201D

Tài chính ngân hàng

D01

19.50

 

6

7340301

Kế toán

A00; A01

20.00

 

7

7340301D

Kế toán

D01

21.00

 

8

7340405

Hệ thống thông tin quản lý

A00; A01, D01

17.00

 
Ban QLĐT
Số lần đọc: 70544

Danh sách liên kết