Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 18/07/2018 - 14:5

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển cho từng ngành vào Học viện Tài chính
Căn cứ vào đề án tuyển sinh năm 2018 và thông báo về mức điểm đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy diện xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia, Học viện Tài chính đưa ra 4 sự lựa chọn để tư vấn cho phụ huynh và thí sinh đăng ký xét theo điểm thi cho phù hợp với mức điểm của mình.

Tuy theo mức điểm và sự yêu thích nghề nghiệp, thí sinh có thể lựa chọn theo bảng hướng dẫn dưới đây để có nhiều cơ hội trúng tuyển vào Học viện Tài chính:

1.

Nếu thí sinh đăng ký xét tuyển tổ hợp A00:

2

Nếu thí sinh đăng ký xét tuyển tổ hợp A01:

 

7340301

Kế toán

20.00

 

7340301

Kế toán

 

20.00

 

7340101

Quản trị kinh doanh

19.00

 

7340101

Quản trị kinh doanh

 

19.00

 

7340201

Tài chính - Ngân hàng

18.5

 

7340201

Tài chính - Ngân hàng

 

18.50

 

7340405

Hệ thống thông tin quản lý

17.00

 

7310101

Kinh tế

 

18.00

       

 

7340405

Hệ thống thông tin quản lý

 

17.00

3

Nếu thí sinh  đăng ký tổ hợp D01:

4

Nếu thí sinh đăng ký xét tuyển tổ hợp A01 và D01 hoặc A00 và D01:

 

7340301D

Kế toán

21.00

 

       
 

7340201D

Tài chính - Ngân hàng

19.50

 

7340301D

Kế toán

 

21.00

 

7340101

Quản trị kinh doanh

19.00

 

7340301

Kế toán

 

20.00

 

7310101

Kinh tế

18.00

 

7340201D

Tài chính - Ngân hàng

 

19.50

 

7340405

Hệ thống thông tin quản lý

17.00

 

7340101

Quản trị kinh doanh

 

19.00

 

7220201

Ngôn ngữ Anh

17.00

 

7340201

Tài chính - Ngân hàng

 

18.50

 

 

 

 

 

7310101

Kinh tế

 

18.00

 

 

 

 

 

7340405

Hệ thống thông tin quản lý

 

17.00

 

 

 

 

 

7220201

Ngôn ngữ Anh

 

17.00

Ban QLĐT
Số lần đọc: 20957