Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ sáu, 17/08/2018 - 15:6

Lịch thi tuyển sinh chương trình chất lượng cao hệ Đại học chính quy khóa 56 - Năm 2018
ngày 17 tháng 08 năm 2018

Căn cứ vào Quy chế và Thông Báo số 701/TB-HVTC ngày 16 tháng 7 năm 2018 về việc tuyển sinh Chương trình chất lượng cao, HĐTS CTCLC Học viện Tài chính quy định lịch thi tuyển sinh Chương trình chất lượng cao khóa 56 như sau:

I-Môn thi, hình thức thi và thời gian

- Môn Thi: Tiếng Anh

- Hình thức thi: Trắc nghiệm viết

- Thời gian làm bài 60 phút

- Thí sinh làm thủ tục dự thi tại bàn tư vấn tuyển sinh chất lượng cao và vào phòng thi theo sự hướng dẫn của sinh viên tình nguyện.

TT

Thời gian

Ca thi

Phòng thi

 1

 Đợt 1: Ngày 24/8/2018 đến ngày 26/8/2018

Đợt 2: Dự kiến thi ngày 12/9/2018

Ca 1: Sáng từ 9h30 đến 10h30

106-Thư viện và 206-Thư viện

Ca 2: Chiều từ 15h00 đến 16h00

 
- Thời gian biểu từng buổi sáng

Thời gian

Nội Dung

Địa điểm

8h45’

Họp Ban chỉ đạo điểm thi cùng với CBCT

106-Thư viện

      9h00’

Phân công cán bộ coi thi; Nhận túi tài liệu

106-Thư viện

9h15’

Gọi thí sinh vào phòng thi; Phổ biến quy chế thi tại phòng thi…

Tại phòng thi

9h25’

Phát phiếu trả lời TN cho thí sinh ;Phát đề thi theo số báo danh;Thí sinh kiểm tra số tờ/ đề thi và ghi mã đề thi vào phiếu trả lời vào danh sách dự thi

Tại phòng thi

9h30’

Giờ bắt đầu làm bài thi

Tại phòng thi

9h45’

Thu đề + phiếu trả lời không dùng đến, phiếu hỏng

Tại phòng thi

10h30’

Giờ thu bài

Tại phòng thi

                                                                            

Thời gian biểu từng buổi chiều

Thời gian

Nội Dung

Địa điểm

14h15’

Họp Ban chỉ đạo điểm thi cùng với CBCT

106-Thư viện

14h30’

Phân công cán bộ coi thi; Nhận túi tài liệu

106-Thư viện

14h45’

Gọi thí sinh vào phòng thi; đánh số báo danh (theo chiều ngang), Phổ biến quy chế thi tại phòng thi…

Tại phòng thi

14h55’

Phát phiếu trả lời TN cho thí sinh ;Phát đề thi theo số báo danh;Thí sinh kiểm tra số tờ/ đề thi và ghi mã đề thi vào phiếu trả lời và danh sách dự thi

Tại phòng thi

15h00’

Giờ bắt đầu làm bài thi

Tại phòng thi

15h15’

Thu đề + phiếu trả lời không dùng đến, phiếu hỏng

Tại phòng thi

16h00’

Giờ thu bài

Tại phòng thi

Số lần đọc: 5463

Danh sách liên kết