Tiếng Việt | English
Thứ hai, 03/10/2016 - 14:27

TB v/v điều chỉnh thời gian phát hành, thu nhận hồ sơ và lịch thi tuyển sinh hệ LTĐH và ĐHVB2 (đợt 2) – Năm 2016
Số:940/TB – HVTC ngày 09 tháng 9 năm 2016

Học viện Tài chính thông báo điều chỉnh thời gian phát hành, thu nhận hồ sơ và lịch thi tuyển sinh hệ liên thông Đại học khóa 19 và hệ Đại học Văn bằng 2 khóa 16 (đợt 2) như sau:

1. Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ đến hết ngày 12/10/2016.

2. Thời gian thi tuyển sinh vào ngày 12 và 13 tháng 11 năm 2016.

Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại: (043) 8.362.161; 096.9933970.

Trân trọng thông báo.

Ban QLĐT
Số lần đọc: 4226