Tiếng Việt | English
Thứ sáu, 16/09/2016 - 9:50

TB V/v đào tạo nhân lực cho các tỉnh khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ năm 2016
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh/thành phố thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ

Căn cứ công văn số 4348/BGDĐT-GDĐH, ngày 26/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc đào tạo nhân lực cho các tỉnh/thành thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh năm 2016 như sau:

1. Chỉ tiêu đào tạo: Tổng chỉ tiêu tuyển: 200 chỉ tiêu

2. Đối tượng: Những thí sinh đã tham dự kỳ thi THPT Quốc gia do trường đại học chủ trì năm 2016; đã tốt nghiệp trung học phổ thông; có đủ các điều kiện sau:

2.1. Có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh/thành/huyện thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ từ 36 tháng trở lên tính đến ngày 30/6/2016.

2.2. Có tổng điểm 3 môn thi (một trong các tổ hợp môn xét tuyển A00, A01, D01) không được thấp hơn quá 2 (hai) điểm so với điểm trúng tuyển vào từng ngành của Học viện Tài chính năm 2016; hoặc thí sinh thuộc các trường THPT công lập có lực học 3 năm đạt loại giỏi trở lên và có hạnh kiểm 3 đạt loại tốt (theo đề án của Học viện), cụ thể: 

STT

Tên ngành

Tổ hợp

Điểm

Chỉ tiêu

 1.  

Kế toán

A00, A01

20,00
 1.  

D01

17.75

 1.  

Tài chính Ngân hàng

A00, A01

17.50

 1.  

D01

15.00

 1.  

Ngôn ngữ Anh

(môn tiếng Anh nhân đôi)

D01

20.25

 1.  
 1.  

Hệ thống thông tin quản lý (Tổ hợp D01 môn toán nhân đôi)

A00, A01

15.5

 1.  

D01

21.00

 1.  

Kinh tế

A01,D01

15.25

 1.  
 1.  

Quản trị kinh doanh

A00, A01, D01

19,00
 1.  

2.3. Có nguyện vọng và cam kết sau khi tốt nghiệp đại học về làm việc tại địa phương; ưu tiên xét tuyển những thí sinh thuộc diện chính sách (con thương binh, liệt sĩ, người dân tộc thiểu số, con hộ nghèo, hộ cận nghèo...) nếu có cùng mức điểm xét tuyển.

3. Chi phí đào tạo: Do địa phương và người học chi trả, trên cơ sở thoả thuận giữa Học viện Tài chính và các địa phương.

4. Trách nhiệm

4.1 Ủy ban Nhân dân các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Căn cứ vào đối tượng và điều kiện quy định trên, nhận đăng ký tự nguyện tham gia đào tạo và cam kết của thí sinh trong phạm vi của Tỉnh, quy định rõ quyền lợi và nghĩa vụ của người học đối với địa phương.

Tổ chức xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT; Gửi danh sách và hồ sơ xét tuyển cho Học viện Tài chính trước ngày 20/10/2016.

Hồ sơ gồm:

- Số hộ khẩu thường trú (Bản sao/công chứng);

- Giấy chứng nhận kết quả THPT do trường đại học chủ trì năm 2016;

- Học bạ THPT hoặc tương đương (bản sao/công chứng);

- Chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2016 (bản chính) hoặc Bằng Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (bản sao/công chứng);

- Đăng ký tự nguyện tham gia đào tạo và cam kết làm việc tại địa phương sau khi tốt nghiệp (Theo mẫu của Tỉnh quy định). Lệ phí xét tuyển 100.000đ/hồ sơ.

- Phối hợp với Học viện Tài chính trong quá trình tuyển sinh và quản lý người học trong suốt quá trình học; ký hợp đồng với Học viện Tài chính về đào tạo cho địa phương (sau khi sinh viên nhập học); tiếp nhận và phân công công tác cho người học sau khi tốt nghiệp.

4.2 Học viện Tài chính

Căn cứ vào kết quả điểm thi THPT do trường đại học chủ trì năm 2016, tổ chức xét tuyển cho các thí sinh do Uỷ ban nhân dân các tỉnh trong khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ đề nghị  và thông báo kết quả bằng văn bản cho Uỷ ban nhân dân các tỉnh có đề nghị; tổ chức nhập học cho thí sinh trúng tuyển, thời gian nhập học: ngày 25/10/2016.

Trước khi được vào học chính thức cùng khoá 54, thí sinh phải học bổ sung kiến thức phổ thông đạt yêu cầu mặt bằng chung của Học viện. Riêng học kỳ thứ nhất, Học viện tổ chức học theo lớp riêng.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh phối hợp với Học viện Tài chính thực hiện đúng quy định của Bộ về đào tạo nhân lực cho các tỉnh Tây Bắc,Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Ban QLĐT
Số lần đọc: 2055