Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ năm, 19/04/2018 - 2:5

TB Về thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh và thi tuyển sinh hệ ĐH hình thức VLVH khóa 49, hệ VB2 hình thức VLVH khóa 18 và hệ LT ĐH hình thức VLVH khóa 21 (đợt 1) năm 2018
Số: 381 /TB-HVTC ngày 18 tháng 4 năm 2018

Học viện Tài chính thông báo thời gian nhận hồ sơ và thi tuyển sinh hệ đại học hình thức vừa làm vừa học khóa 49, hệ văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học khóa 18 và hệ liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học khóa 21 (đợt 1) năm 2018 tại Học viện và các đơn vị liên kết. Nội dung cụ thể như sau:

  1. Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học khóa 49, hệ văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học khóa 18 và hệ liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học khóa 21 (đợt 1) năm 2018 được gia hạn đến hết ngày 20 tháng 5 năm 2018.
  2. Thời gian thi tuyển (với đối tượng thuộc diện thi tuyển): Dự kiến cuối tháng 5 năm 2018. Thời gian thi tuyển cụ thể sẽ thông báo sau.
  3. Thời gian thông báo kết quả xét tuyển và nhập học (với đối tượng thuộc diện xét tuyển): Tháng 6 năm 2018.
Khoa Tại chức
Số lần đọc: 136
Các bài đã đăng