Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ ba, 05/03/2019 - 17:45

TB về việc chuẩn bị tư vấn tuyển sinh, tư vấn ngành và chuyên ngành đào tạo

          Để chuẩn bị công tác tư vấn tuyển sinh ĐHCQ năm 2019 của Học viện, Ban QLĐT kính đề nghị các Khoa, Bộ môn liên quan chuẩn bị một số nội dung như sau:
          1. Rà soát nội dung về giới thiệu việc làm sau khi sinh viên tốt nghiệp theo ngành, chuyên ngành đào tạo.
          2. So sánh sự khác biệt giữa ngành/chuyên ngành của chương trình đào tạo chuẩn với chương trình đào tạo chất lượng cao.

      Các thông tin yêu cầu gõ văn bản trên file word và gửi về địa chỉ email: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn trước ngày 12/3/2019.
           Dự kiến tư vấn tuyển sinh trực tuyến, tư vấn ngành, chuyên ngành đào tạo từ ngày 15/3-20/4/2019. Kính đề nghị các Khoa, Bộ môn liên quan lên phương án và trả lời phỏng vấn.

 

Số lần đọc: 1223
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết