Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ sáu, 27/09/2019 - 8:56

TB: v/v thay đổi lịch thi tuyển sinh hệ Liên thông đại học khóa 22 và hệ Đại học Văn bằng 2 khóa 19 (đợt 2) – Năm 2019
Số: 1089/TB–HVTC ngày 26 tháng 09 năm 2019

Căn cứ Thông báo tuyển sinh số 802/TB-HVTC ngày 19/07/2019 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc Tuyển sinh hệ Liên thông Đại học khóa 22 (đợt 2) – năm 2019 và 803/TB-HVTC ngày 19/07/2019 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc Tuyển sinh hệ Đại học Văn bằng 2 Khóa 19 (đợt 2) – năm 2019 dự kiến tổ chức thi vào ngày 28 và 29/9/2019.

Căn cứ tờ trình số 130/TTr-QLĐT ngày 24 tháng 9 năm 2019 về việc hoãn thời gian thi tuyển sinh hệ Liên thông đại học khóa 22 và Đại học Văn bằng 2 khóa 19 (đợt 2) – năm 2019.

Học viện Tài chính thông báo lịch thi tuyển điều chỉnh sang ngày 19 và 20/10/2019. Địa điểm thi tuyển: Học viện Tài chính, số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ: Thu trực tiếp trong giờ hành chính từ ngày 01/08/2019 đến 05/10/2019 (Nghỉ thứ 7 và chủ nhật), tại Học viện Tài chính và các đơn vị phối hợp phát hành hồ sơ.

Số lần đọc: 886

Danh sách liên kết