Tiếng Việt | English
Thứ tư, 07/09/2016 - 13:47

Hướng dẫn sinh viên nhập học diện xét tuyển bổ sung đợt 1 hệ ĐHCQ năm 2016

1. Thông báo nhập học   [XEM TẠI ĐÂY: THÔNG BÁO]

2. Giấy báo nhập học   [XEM TẠI ĐÂY: GIẤY BÁO ]    

      (Giấy cam đoan: XEM TẠI ĐÂY)                                         

 3. Tra cứu thời gian đến nhập học   [XEM TẠI ĐÂY: TRA CỨU]

 4. Hướng dẫn sinh viên nhập học chuẩn bị hồ sơ   [XEM TẠI ĐÂY: HƯỚNG DẪN]

 5. Chỉ dẫn đường đến HVTC   [XEM TẠI ĐÂY: CHỈ DẪN]

 6. Lý lịch học sinh - sinh viên   [XEM TẠI ĐÂY: LÝ LỊCH]

 7. Sơ đồ bàn đón tiếp   [XEM TẠI ĐÂY: SƠ ĐỒ]

 8. Bảng hướng dẫn quy trình nhập học  [XEM TẠI ĐÂY: ]

 9. Hướng dẫn sinh viên chuẩn bị hồ sơ tại các bàn   [XEM TẠI ĐÂY: ]

10. Nguyên tắc phân chuyên ngành   [XEM TẠI ĐÂY: ]

11. Thông tin tìm hiểu về chuyên ngành   [XEM TẠI ĐÂY:
        I. Ngành Tài chính - Ngân hàng ( 1. CN Quản lý Tài chính công , 2. CN Thuế , 3. CN Tài chính Bảo hiểm ,
4. CN Hải quan và nghiệp vụ ngoại thương , 5. CN Tài chính quốc tế , 6. CN Tài chính doanh nghiệp , 7. CN Ngân hàng
8. CN Định giá Tài sản và kinh doanh bất động sản , 9. CN Phân tích chính sách tài chính , 10. CN Đầu tư tài chính) ;
        II. Ngành Kế toán ( 1. CN Kế toán doanh nghiệp , 2. CN Kiểm toán , 3. CN Kế toán công) ;
        III. Ngành Quản trị kinh doanh ( 1. CN Quản trị doanh nghiệp , 2. CN Marketing) ;
        IV. Ngành Hệ thống thông tin quản lý ( CN Tin học Tài chính kế toán) ;
        V. Ngành Ngôn ngữ Anh ( CN Tiếng Anh Tài chính - Kế toán) ;
        VI. Ngành Kinh tế ( 1. CN Kinh tế nguồn lực tài chính , 2. CN Kinh tế đầu tư tài chính , 3. CN Kinh tế - Luật)]

12. Phiếu đăng ký chuyên ngành   [XEM TẠI ĐÂY: NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG , KẾ TOÁN , QUẢN TRỊ KINH DOANH , HỆ THỐNG THÔNG TIN QL , NGÔN NGỮ ANH , KINH TẾ ]

13. Thông tin về học cùng lúc 2 chương trình   [XEM TẠI ĐÂY: THÔNG TIN]

14. Sơ đồ về hội trường của Học viện Tài chính tại Đức Thắng   [XEM TẠI ĐÂY: SƠ ĐỒ]

15. Giải đáp thắc mắc khi nhập học   [XEM TẠI ĐÂY: ]

16. Quy chế nội trú   [XEM TẠI ĐÂY: QUY CHẾ]

17. Miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, tín dụng sinh viên  [XEM TẠI ĐÂY: HƯỚNG DẪN]

----------------------------------------------------------------------------------

*Các thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật

Số lần đọc: 14439