Tiếng Việt | English
Thứ hai, 20/02/2017 - 16:34

TB: v/v Tổ chức phổ biến Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017 cho sinh viên các khóa 52,53,54
Số: 123/TB-HVTC ngày 20 tháng 02 năm 2017

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Học viện hiểu rõ hơn về công tác tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017 và nâng cao vai trò trong việc tuyên truyền, quảng bá về Học viện Tài chính. Học viện thông báo kế hoạch tổ chức phổ biến như sau:

1. Nội dung: Phổ biến đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017 của Học viện Tài chính

2. Lịch tổ chức:

2.1. Thời gian: Ngày 22/02, 28/02, 01/3 (có lịch chi tiết kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY]

2.2.  Địa điểm:  HT 700 - Học viện Tài chính - P.Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội.

3. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan

3.1. Ban Quản lý đào tạo

- Là đơn vị đầu mối tổ chức phổ biến Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017 cho sinh viên các khóa 52,53,54

- Chuẩn bị tài liệu, ấn phẩm và nội dung phổ biến cho sinh viên

- Lập dự trù kinh phí để hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị liên quan.

3.2. Ban Công tác chính trị và sinh viên

- Phối hợp với các Khoa QLSV liên quan để duy trì trật tự trong HT700.

- Cử cán bộ phối hợp với Khoa QLSV để phân công khu vực chỗ ngồi đối với sinh viên các chuyên ngành thuộc các khóa theo lịch thông báo.

3.3. Ban Tài chính kế toán

Duyệt và thanh quyết toán kinh phí tổ chức triển khai phổ biến Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017 theo đề nghị của các đơn vị liên quan.

3.4. Ban Quản trị thiết bị

- Cử cán bộ trực mở cửa HT700 để phục sinh viên tham dự buổi phổ biến theo lịch thông báo.

- Bổ sung ghế nhựa tại HT 700 theo nhu cầu sinh viên thực tế tại buổi nghe phổ biến.

3.5. Khoa Quản lý sinh viên

- Đôn đốc sinh viên thuộc Khoa quản lý tham dự buổi phổ biến theo lịch nêu trên.

- Cử cán bộ Văn phòng khoa phối hợp với Ban CTCT&SV để ổn định và bố trí khu vực chỗ ngồi trong HT700 theo lịch thông báo.

- Bố trí cán bộ Văn phòng khoa điểm danh sinh viên có mặt tham dự theo lịch thông báo.

3.6. Sinh viên các khóa 52, 53, 54

Tham dự đầy đủ buổi phổ biến Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017 theo lịch thông báo.

Số lần đọc: 7077