Tiếng Việt | English
Thứ bảy, 18/03/2017 - 0:23

TB: V/v tổ chức tư vấn trực tuyến công tác xét tuyển và hướng nghiệp năm 2017 của Học viện Tài chính
Số: /TB-HVTC ngày 17 tháng 03 năm 2017

Tham gia tư vấn tuyển sinh trực tuyến 2017 tại địa chỉ:  hvtc.edu.vn/tuvantuyensinh

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Căn cứ Quy chế Tuyển sinh Đại học hệ chính quy Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Học viện Tài chính tổ chức tư vấn trực tuyến công tác tuyển sinh và hướng nghiệp năm 2017 theo hình thức xét tuyển vào 6 ngành đào tạo hệ đại học chính quy, lịch trình như sau:

1. Thời gian

- Ngày 27/03/2017 (thứ hai) và ngày 10/04/2017 (thứ hai)

- Sáng: 08h30’ - 11h00’;

2. Phương thức    

- Trả lời các thắc mắc trên cổng thông tin điện tử của Học viện: hvtc.edu.vn

- Thí sinh có thể gửi câu hỏi về  địa chỉ emai: tuvantuyensinh2017@hvtc.edu.vn  hoặc điện thoại: 04 3836 2161 hoặc số điện thoại đường dây nóng (hotline): 0961 481 086 và 0967 684 086

3. Thành phần tham dự:

Thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng tư vấn trực tuyến tuyển sinh và hướng nghiệp năm 2017.

4. Nội dung:

Hướng dẫn đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2017, đăng ký xét tuyển căn cứ kết quả học tập bậc THPT năm 2017; xét tuyển căn cứ kết quả thi THPT Quốc gia; xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển theo Nghị quyết 30a vào các ngành đào tạo hệ đại học chính quy (chuẩn, chất lượng cao, liên kết quốc tế…) của Học viện Tài chính năm 2017.

Thông tin về các ngành/chuyên ngành và chương trình đào tạo của Học viện Tài chính tuyển sinh năm 2017.

Thí sinh có thể gửi câu hỏi ngay từ bây giờ tới địa chỉ: tuvantuyensinh2017@hvtc.edu.vn

Số lần đọc: 4288