Tiếng Việt | English
Thứ hai, 20/02/2017 - 9:26

Công văn V/v: Chuẩn bị cho Sơ kết chương trình đào tạo CLC học kỳ I năm học 2016-2017
Số:135/CV- HVTC ngày 20 tháng 02 năm 2017

Kính gửi:- Trưởng các Ban và tương đương

    - Trưởng các Khoa, Bộ môn

           - Đoàn thanh niên, Hội sinh viên

Để phục vụ cho cuộc họp Sơ kết chương trình đào tạo Chất lượng cao học kỳ I năm học 2016-2017 vào ngày 23/2/2017, Học viện đề nghị các đơn vị báo cáo công tác quản lý,  phục vụ và giảng dạy lớp chất lượng cao khóa 54 trên cơ sở nội dung cơ bản triển khai đào tạo chất lượng cao (Tải file nội dung cơ bản triển khai đào tạo chất lượng cao ).

1. Đánh giá những việc đã thực hiện và những tồn tại trong công tác quản lý, phục vụ và giảng dạy lớp chất lượng cao học kỳ I năm học 2016 - 2017 đến nay ở đơn vị.

2. Nêu khó khăn và giải pháp thực hiện công tác quản lý, phục vụ và giảng dạy lớp chất lượng cao của đơn vị trong thời gian tới.

     Các ý kiến đóng góp bằng văn bản gửi đ/c Thảo phòng 304 qua Email: phanthaoqldt@gmail.com trước 15h00 ngày 22/02/2017 (Thứ 4).

Học viện trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp và sự hợp tác của các đơn vị./.

Ban QLĐT
Số lần đọc: 2806