Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ ba, 12/12/2017 - 8:45

Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 11 và kế hoạch công tác tháng 12 năm 2017
Số: 1227/BC-HVTC Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2017

I. Kết quả thực hiện công tác tháng 11 năm 2017

1. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

* Công việc đã hoàn thành:

a. Công tác tuyển sinh:

- Thi tuyển sinh LTĐH khóa 20 và ĐH văn bằng 2 khóa 17 (đợt 2/2017). Kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi hệ LTĐH có 97 thí sinh dự thi, hệ ĐHVB2 có 28 thí sinh dự thi.

- Tuyển sinh các hệ ĐH VLVH khóa 48, Liên thông đại học VLVH khóa 20 và VB2 VLVH khóa 17 (đợt 2/2017):

+ Hệ Liên thông VLVH khóa 20: Do số lượng hồ sơ đăng ký ít nên chưa tổ chức thi tuyển.

+ Hệ VB2 VLVH khóa 17: Có 38 thí sinh thuộc diện tuyển thẳng và xét tuyển, 04 thí sinh thuộc diện thi tuyển (có 02 thí sinh tham gia thi). Công tác tổ chức thi tuyển nghiêm túc, đúng quy chế. Hiện đã tổ chức chấm thi và xét tuyển đúng quy định. Kết quả công nhận trúng tuyển 40 thí sinh.

+ Xét tuyển hệ đại học VLVH khóa 48. Việc xét tuyển nghiêm túc, đúng quy chế tuyển sinh và có 29 thí sinh trúng tuyển.

b. Công tác nhập học, khai giảng:

Khai giảng cao học khóa 26 (2017-2019) đợt 02 tại Hà Nội (154 học viên). Thực hiện theo đúng kế hoạch, có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả giữa các đơn vị trong Học viện.

c. Công tác tốt nghiệp, bế giảng:

- Tổ chức Lễ phát bằng tiến sĩ cho các NCS đủ điều kiện được cấp bằng theo đúng kế hoạch đảm bảo trang nghiêm và có ý nghĩa theo đúng nghi lễ được các thầy cô và các nhà khoa học đánh giá cao.

- Hoàn thiện hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho khóa 24 (2015-2017) đợt 02 tại Hà Nội, Nghệ An và Đại học Xây dựng Miền Tây chuẩn bị cho họp Hội đồng xét tốt nghiệp. Tuy nhiên các học viên còn chậm hoàn thiện hồ sơ. Nhiều luận văn giải trình, chỉnh sửa chưa đảm bảo yêu cầu (sơ sài) nhưng cán bộ hướng dẫn khoa học và Chủ tịch hội đồng vẫn ký xác nhận.

- Hoàn thiện thủ tục giao đề tài người hướng dẫn khoa học cho Học viên cao học khóa 25 đợt 02 tại Hà Nội và Điện Biên. Các bộ môn chuyên ngành đã có sự phối hợp tốt trong việc chuẩn hóa tên đề tài luận văn, đảm bảo tính khoa học.

- Thực hiện rà soát hồ sơ, chuẩn bị các điều kiện xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ VB2 và LTĐH hình thức VLVH trong tháng 12/2017. Công tác rà soát đảm bảo đúng quy định và đôn đốc sinh viên nợ môn đăng ký học bù, học ghép để đảm bảo thời gian tốt nghiệp.

- Chuẩn bị bằng tốt nghiệp đợt bổ sung tháng 9 cho sinh viên các hệ đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định hiện hành.

+ Hệ ĐHCQ khóa 49: 8 SV; CQ50: 24 SV; CQ51: 172 SV

+ Hệ LTĐH: 74 sinh viên

d. Công tác quản lý đào tạo:

- Ban hành Chuẩn đầu ra hệ đại học vừa làm vừa học.

- Ban hành chương trình đào tạo hệ đại học VLVH theo học chế tín chỉ.

- Ban hành Quyết định miễn, giảm học phí cho sinh viên CQ55 học kỳ I năm học 2017-2018.

e. Các công việc khác:

- Tổ chức học bổ sung kiến thức cho NCS đợt 2 năm 2016 và đợt 1 năm 2017. Tuy nhiên có khó khăn trong việc bố trí giảng đường vì hầu hết các lớp cao học và NCS tập trung học vào thứ bảy và chủ nhật trong tuần.

- Tổ chức đánh giá chuyên đề TS cho 03 nghiên cứu sinh,

- Tổ chức bảo vệ luận án TS cấp bộ môn và cấp học viện cho 03 nghiên cứu sinh đủ điều kiện. Đảm bảo đúng quy chế hiện hành.

- Công tác đăng ký tín chỉ của các khóa các hệ được tổ chức thuận lợi, thông suốt trong thời gian sinh viên đăng ký tín chỉ.

- Công tác quản lý các lớp học lại, học cùng lúc 2 chương trình, tổ chức in sao đề thi, tổ chức thi, chấm thi và nhập kết quả thi đảm bảo theo đúng quy định.

- Tổ chức ôn luyện đội tuyển Olympic Toán học toàn quốc năm 2018 cho 40 sinh viên đảm bảo đúng kế hoạch, giáo viên và sinh viên rất tích cực, hào hứng.

- Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Kế toán làm việc theo kế hoạch. Hiện nay đã hoàn thành kế hoạch tập huấn tự đánh giá chương trình đào tạo, Ban Thư ký và thư ký các nhóm chuyên trách đã hoàn thành thu thập minh chứng của Báo cáo tự đánh giá.

- Tổ chức nhập, kiểm tra dữ liệu sinh viên CQ55 vào phần mềm quản lý để các đơn vị liên quan khai thác, sử dụng.

- Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” cuối khóa cho sinh viên CQ52.

* Công việc đang triển khai:

- Hoàn thiện thủ tục pháp lý đào tạo trình độ thạc sĩ tại Lào. Hiện nay đang chờ cấp phép từ phía Bộ Giáo dục và Thể thao Lào (Khoa SĐH).

- Thông qua tên đề tài luận án và các chuyên đề tiến sĩ cho NCS đợt 1 năm 2017. Đang tổng hợp trên cơ sở các ý kiến đóng góp từ cán bộ hướng dẫn khoa học và các bộ môn chuyên ngành (Khoa SĐH).

- Triển khai liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học xây dựng Miền Tây năm 2018. Tuy nhiên công tác tuyển sinh đang gặp nhiều khó khăn, hiện mới chỉ có 25 hồ sơ đăng ký trên tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 50 học viên (Khoa SĐH).

- Công tác thanh toán giờ giảng năm học 2016-2017 các hệ đào tạo. Hiện nay đã gửi bảng kê cho các bộ môn đối chiếu (Ban QLĐT).

- Rà soát dữ liệu và lập dự thảo kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 (Ban QLĐT).

- Chấm thi tuyển sinh và chuẩn bị công tác phúc khảo bài thi hệ LTĐH khóa 20, ĐHVB2 khóa 17 (TS đợt 2) (Ban QLĐT).

- Tiếp tục tổ chức đăng ký tín chỉ và xử lý kết quả đăng ký tín chỉ các hệ (Ban QLĐT).

- Lập lịch thi lại học kỳ I năm học (2017-2018). Lịch chi tiết thực tập cuối khóa hệ ĐHCQ khóa 52 (gồm cả học cùng lúc 2 CT (Ban QLĐT).

2. Hoạt động nghiên cứu khoa học

* Công việc đã hoàn thành:

- Họp Hội đồng chức danh GS, PGS cơ sở năm 2017 (Phiên thứ 1 và phiên thứ 2). 13 ứng viên đã báo cáo tổng quan và trình bày ngoại ngữ trước Hội đồng. 13 ứng viên đều đủ điều kiện để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ gửi lên Hội đồng ngành (Hạn nộp hồ sơ gửi lên ngành 2/12/2017).

- Nghiệm thu 05 đề tài NCKH giáo viên hoàn thành đúng tiến độ với 04 đề tài đạt loại xuất sắc, 01 đề tài loại giỏi; xuất bản 02 giáo trình, tài liệu học tập phục vụ cho giảng dạy (01 cuốn bài tập phân tích kinh tế và 01 cuốn bài giảng gốc Pháp luật Kinh tế - Tài chính 3).

- Xin ý kiến góp ý dự thảo định hướng nhiệm vụ NCKH của cán bộ giảng viên năm 2018. Các khoa đều nhất trí với dự thảo, có bổ sung thêm một số định hướng phục vụ trực tiếp cho việc giảng dạy và NCKH của khoa.

- Giao đề tài NCKH sinh viên năm học 2017-2018.

- Xuất bản 01 số tạp chí bằng tiếng Anh (có 21 bài được đăng), 01 tạp chí tiếng Việt (Có 19 bài viết được đăng) và 01 nội san sinh viên.

3. Hợp tác quốc tế và liên kết đào tạo quốc tế

* Công việc đã hoàn thành:

- Tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác mới giữa Học viện Tài chính với Hiệp hội Kế toán công chứng Úc (CPA Australia) và giao lưu hướng nghiệp sinh viên. Buổi Lễ được tổ chức trang trọng với sự tham dự của đại diện Lãnh đạo các đơn vị, các Khoa và 300 sinh viên, giáo viên đến từ Khoa Kế toán, Tài chính doanh nghiệp và Tài chính quốc tế. Tại buổi lễ, ngoài việc ký kết Bản Thỏa thuận hợp tác mới, CPA Australia đã trao chứng chỉ hội viên danh dự cao cấp cho Giám đốc Học viện và trao tặng học bổng cho 01 giảng viên của Khoa Kế toán.

- Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa V chương trình cử nhân Ngân hàng bảo hiểm. Buổi Lễ được tổ chức trang trọng, 53 sinh viên đã hoàn thành chương trình học, tốt nghiệp và được cấp bằng.

- Hoàn thành việc chấm luận văn tốt nghiệp cuối khóa cho học viên khóa MScF 2016. Chuẩn bị các khâu để tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng.

- Chuẩn bị các công việc liên quan cho buổi làm việc với Hội Đồng đánh giá hoạt động hợp tác LKĐT 5 năm giữa Học viện Tài chính và trường ĐH Greenwich - Anh quốc.

- Chọn lọc, dịch được 10 tin từ trang web tiếng Việt của Học viện và đăng lên website tiếng Anh của Học viện. Các bản tin được chọn lọc kỹ, dịch chính xác và đăng tải kịp thời nhằm quảng bá hình ảnh của Học viện.

* Công việc chưa triển khai:

- Hỗ trợ Học viện Kinh tế Tài chính Lào hoàn thành 02 hồ sơ NCS và các thủ tục có liên quan để nộp cho HVTC. Do phía Học viện Kinh tế Tài chính Lào vẫn chưa hoàn thành hồ sơ và các thủ tục cần thiết để gửi sang Học viện. (Ban HTQT).

4. Công tác tổ chức cán bộ

* Công việc đã hoàn thành:

+ Về công tác cán bộ:

- Thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công khai, minh bạch, đúng quy trình; các cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đáp ứng đủ tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo: Trong tháng đã làm quy trình bổ nhiệm cho 02 viên chức (Trưởng khoa Sau đại học, Trưởng bộ môn Giáo dục quốc phòng); điều động và bổ nhiệm 01 viên chức (Phó Trưởng ban Công tác chính trị và Sinh viên) và bổ nhiệm lại cho 03 viên chức giữ chức vụ lãnh đạo.

- Phối hợp với Bộ Tài chính cử viên chức tham dự kỳ thi thăng hạng viên chức, giảng viên (chuyên viên lên chuyên viên chính, giảng viên lên giảng viên chính).

- Kéo dài thời gian công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học cho 03 viên chức.

- Cho thôi việc 01 viên chức.

- Điều động 01 cán bộ lãnh đạo.

- Tổ chức 03 lớp đào tạo bồi dưỡng: “Nghiệp vụ sư phạm”, “lập dự án đầu tư tài chính”, “Phương pháp xây dựng kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm theo phương thức cuốn chiếu” cho 118 viên chức.

+ Công tác phục vụ tổ chức các kỳ thì: Đảm bảo, kịp thời.

+ Về chế độ chính sách:

Các chế độ chính sách đối với viên chức được thực hiện kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Đảm bảo mọi quyền lợi của viên chức được hưởng.

5. Công tác tài chính, cơ sở vật chất

* Công việc đã hoàn thành:

- Thực hiện giải ngân dự toán NSNN T11/2017: Đạt 205.666 triệu đồng (tương đương 89% dự toán NSNN được giao).

- Hoàn thành công tác bảo vệ dự toán năm 2018 với Bộ Tài chính.

- Kịp thời trang bị tài sản cho các đơn vị có tài sản hỏng cần được thay thế.

- Đưa vào sử dụng phiên bản mobile cho cổng thông tin (dùng cho thiết bị di động cầm tay) bước đầu mang lại sự thuận tiện cho người sử dụng trong việc truy cập thông tin, trong thời gian tới sẽ tiếp tục cải tiến, chỉnh sửa.

+ Nghiệm thu các gói thầu bảo trì (Phần mềm quản lý khoa học, thanh toán giờ giảng; phần mềm quản lý thư viện libol) đúng tiến độ.

+ Hoàn thành báo Báo cáo đánh giá tình hình triển khai ứng dụng CNTT năm 2017 và kế hoạch năm 2018 đúng tiến độ quy định.

- Hoàn thành tuyến đường vào công trường, đường công vụ tại tại khu Đô thị Đại học.

- Xin chủ trương đầu tư bổ sung một số hạng mục như tường rào, cổng, đường vào, nhà bảo vệ tại khu Đô thị Đại học.

* Công việc đang triển khai theo kế hoạch:

- Thu học phí các hệ đào tạo năm 2017. Riêng đối với hệ VLVH, Ban Tài chính kế toán đã phối hợp với Khoa Tại chức đôn đốc nộp học phí nhưng việc thu nộp học phí vẫn chưa đầy đủ.

- Làm hồ sơ thanh toán đợt 1 các gói thầu thi công Dự án xây dựng mở rộng Học viện Tài chính.

- Tiếp tục đào bóc lớp đất cấp 2 thi công san nền, thi công nền đường tuyến B3-3 tại khu Đô thị Đại học.

- Tiếp tục công tác chuẩn bị đầu tư Dự án xây dựng mở rộng Học viện Tài chính.

6. Công tác thanh tra

* Công việc đã hoàn thành:

- Kiểm tra tình hình thực hiện giờ lên lớp của giảng viên, sinh viên và giờ làm việc của các đơn vị tại Học viện: Việc thực hiện giờ lên lớp của giảng viên và sinh viên được thực hiện nghiêm túc. Trong tháng không còn hiện tượng giảng viên đi muộn.

- Kiểm tra công tác tuyển sinh hệ liên thông Đại học khóa 20 và Đại học văn bằng 2 khóa 17 Đợt 2 năm 2017: Công tác tổ chức thi được thực hiện đúng kế hoạch, an toàn, nghiêm túc, đảm bảo đúng quy chế.

* Công việc đang triển khai:

- Kiểm tra tình hình học và thi các lớp học lại đợt 2 Học kỳ I năm học 2017-2018: (Từ ngày 27/10/2017 đến 07/01/2018).

- Thanh tra công tác tuyển sinh hệ Đại học chính quy khóa 55 năm 2017.

7. Công tác khác

* Công việc đã hoàn thành:

- Tổ chức đoàn thăm dâng hương đền thờ Chu Văn An và bàn giao 10 cột đèn đá cho khu di tích.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Tổ chức Lễ Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và trao tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2017. Lễ Kỷ niệm đã diễn ra thành công, tốt đẹp, Học viện vinh dự có 02 nhà giáo được phong tặng NGND và 01 nhà giáo được phong tặng NGƯT năm 2017.

- Tổ chức thành công giải thể thao truyền thống CBVC Học viện, Ban tổ chức đã trao 68 giải (gồm 65 giải của các môn thi và 03 giải toàn đoàn).

- Làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ngân hàng Thế giới World Bank về việc khảo sát thực trạng hoạt động đào tạo tại Học viện về các vấn đề liên quan đến tài chính, quản trị và quan hệ giữa đào tạo đại học và doanh nghiệp.

- Làm việc với công ty PTI và tiếp nhận gói tài trợ xây dựng Phòng học ngoại ngữ đa chức năng. Hiện nay Phòng đã hoàn thành với không gian thoáng, sang trọng.

- Hoàn thành dữ liệu cung cấp BHXH quận Bắc Từ Liêm để in và cấp thẻ BHYT sinh viên các khóa CQ52 - 55, Nam Toulon, DDP.

- ĐTN, HSV tuyên truyền về những hoạt động của Học viện Tài chính qua bản tin AOF News số 50, 51, 52 và 53.

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo qui định đối với 28 chi bộ. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra, đánh giá đối với 28 chi bộ theo đúng kế hoạch đã xây dựng.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở. Mục đích bồi dưỡng cho đội ngũ bí thư chi bộ, cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020, nắm vững kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. Có 83 đồng chí là bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở và cán bộ chuyên trách công tác Đảng từ 28 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Học viện tham gia.

- Thực hiện công tác phát triển Đảng: Giới thiệu 44 quần chúng ưu tú tham gia học lớp đối tượng Đảng, xét kết nạp Đảng cho 23 quần chúng ưu tú và chuyển đảng chính thức cho 02 đảng viên.

- Các Khoa phối hợp với ĐTN - HSV tổ chức thành công các cuộc thi như: “Vua Marketing”, “Giám đốc tài chính tương lai 2017”, “Bảo ngân khám phá”…. Các cuộc thi diễn ra vô cùng kịch tính, ấn tượng với hình thức sân khấu hóa hoành tráng. Đặc biệt cuộc thi Vua marketing còn có sự góp mặt của các thí sinh là sinh viên từ các đại học trong và ngoài nước. Những cuộc thi này góp phần quảng bá thương hiệu của học viện Tài chính.

- Tổ chức thành công cuộc thi “Olympic Tin học văn phòng năm 2017” với gần 1.400 sinh viên Học viện tham gia, đây là một sân chơi bổ ích và thú vị cho tất cả sinh viên Học viện Tài chính.

II. Kế hoạch thực hiện công tác tháng 12 năm 2017

1. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

+ Công tác tuyển sinh:

- Xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 02/2017 (Khoa SĐH).

- Hoàn thiện thủ tục pháp lý đào tạo trình độ thạc sĩ tại Lào để chuẩn bị công tác tuyển sinh vào tháng 12/2017 (Khoa SĐH).

- Tổ chức học bổ sung kiến thức cho nghiên cứu sinh 2016 đợt 02 và 2017 đợt 01 (Khoa SĐH).

- Tổ chức học bổ sung kiến thức, ôn thi cho thí sinh dự tuyển cao học đợt 01 năm 2018 (Khoa SĐH).

- Triển khai liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Xây dựng Miền Tây năm 2018 (Khoa SĐH).

- Phát hành và thu nhận hồ sơ tuyển sinh ĐH văn bằng 2 khóa 17 hệ chính quy (TS đợt 3) (Ban QLĐT).

+ Công tác nhập học, khai giảng:

- Nhập học, khai giảng hệ LTĐH khóa 20, hệ ĐHVB2 khóa 17 (TS tháng 11/2017). (Ban QLĐT).

- Khai giảng đại học hình thức VLVH khóa 48 và Văn bằng 2 hình thức VLVH khóa 17 (Khoa TC).

+ Công tác tốt nghiệp, bế giảng:

- Hoàn thiện hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho khóa 24 (2015-2017) đợt 02 để phục vụ họp hội đồng xét tốt nghiệp (Khoa SĐH).

- Triển khai làm bằng tốt nghiệp thạc sĩ cho khóa 24 (2015-2017) đợt 02 (Khoa SĐH).

- Xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ VB2 và LTĐH hình thức VLVH đủ điều kiện.

- Triển khai quy trình làm bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh đủ điều kiện cấp bằng 06 tháng cuối năm (Khoa SĐH).

- Tổ chức triển khai đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ cho khóa 25 (2016-2018) đợt 02 (Khoa SĐH).

- Chuẩn bị đầy đủ các bước để xét điều kiện cho sinh viên CQ52 đi thực tập (Ban KT&QLCL).

- Xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2017 cho sinh viên hệ chính quy tập trung, liên thông đại học và đại học bằng 2 các khóa trước (Ban KT&QLCL).

+ Về quản lý đào tạo:

- Ban hành chuẩn đầu ra của hệ đại học VLVH theo học chế tín chỉ (Khoa TC).

- Rà soát dữ liệu và lập kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 (Ban QLĐT).

- Lưu hành thời khóa biểu, lịch giảng, lịch học, lịch thi các hệ (Ban QLĐT).

- Xét miễn môn đối với các lớp LTĐH khóa 20 tuyển sinh đợt tháng 11/2017 (Ban QLĐT).

- Dự thảo Kế hoạch đào tạo hệ VLVH năm học 2018 - 2019 và Kế hoạch tuyển sinh năm 2018 (Khoa TC).

+ Các công việc khác:

- Triển khai kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Kế toán (Ban KT&QLCL).

- Viết báo cáo tự đánh giá theo quy định mới của Bộ GD&ĐT (Ban KT&QLCL).

- Tổ chức quản lý các lớp học lại, học cải thiện điểm theo kế hoạch (Ban KT&QLCL).

- Tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần các môn học các lớp học lại, học cải thiện điểm thuộc giai đoạn II học kỳ I năm học 2017-2018 (Ban KT&QLCL).

- Thanh toán giờ giảng năm học 2016-2017 cho các Bộ môn (Ban QLĐT).

- Khảo sát sinh viên tốt nghiệp CQ50 (Ban CTCT&SV).

- Phối hợp với ĐTN, TTTT kết nối các chương trình tuyển dụng thực tập sinh, tuyển dụng lao động của các cơ quan, đơn vị. Ký Thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần Giải pháp hệ thống thông tin ISS Việt Nam (Chương trình My Work) thiết kế trang web đăng tải thông tin của các nhà tuyển dụng nhằm kết nối giữa sinh viên và các đơn vị tuyển dụng, tạo ra cơ hội việc làm cho sinh viên (Ban CTCT&SV).

- Đánh giá bài thu hoạch “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” cuối khóa cho sinh viên CQ52 (Ban CTCT&SV).

2. Hoạt động nghiên cứu khoa học

- Hoàn thiện và nộp hồ sơ các ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS cấp cơ sở lên hội đồng ngành (12 PGS, 01 GS).

- Nghiệm thu, thanh toán các công trình NCKH của cán bộ, giáo viên năm 2017.

- Bổ sung lý lịch NCKH của cán bộ, giáo viên năm 2017.

- Đăng ký nhiệm vụ NCKH của cán bộ giảng viên năm 2018.

- Xuất bản 01 số tạp chí, 01 nội san.

3. Công tác tổ chức cán bộ

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy và nhân sự của các đơn vị thuộc Học viện.

- Rà soát quy định nhiệm vụ và quyền hạn các đơn vị thuộc Học viện.

- Thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công khai, minh bạch, đúng quy trình.

- Tính toán chế độ thâm niên nhà giáo tháng 12/2017.

- Triển khai công tác nâng lương thường xuyên. Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức của Học viện.

- Mở các lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu cho giảng năm 2017.

- Cử các CBVC tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, đi học và công tác trong và ngoài nước.

4. Hợp tác quốc tế và liên kết đào tạo quốc tế

- Làm việc với Hội Đồng đánh giá hoạt động hợp tác LKĐT 5 năm giữa Học viện Tài chính và trường ĐH Greenwich - Anh quốc (Viện ĐTQT).

- Chuẩn bị lễ bế giảng cho MFcS 2016 thuộc chương trình liên kết đào tạo Thạc sỹ Tài chính với Đại học Leeds Beckett (Ban HTQT).

- Hỗ trợ cho 02 NCS nước CHDCND Lào hoàn thiện hồ sơ sang học tập tại trường (Ban HTQT).

- Tổ chức đón tiếp khách quốc tế đến thăm và làm việc với Học viện (Ban HTQT).

- Chọn lọc, dịch tin tức từ website tiếng Việt của Học viện và cập nhật kịp thời lên website tiếng Anh của Học viện (Ban HTQT).

5. Công tác tài chính, cơ sở vật chất

- Thực hiện giải ngân dự toán NSNN năm 2017.

- Thu học phí các hệ đào tạo năm 2017.

- Quyết toán thu chi các hoạt động dịch vụ & quyết toán các loại thuế với cơ quan thuế năm 2017.

- Thanh toán giờ giảng vượt định mức năm học (2016-2017) cho giảng viên.

- Thanh lý tài sản hư hỏng không sửa chữa được để chuẩn bị cho công tác kiểm kê tài sản. Thành lập Ban Kiểm kê tài sản năm 2017.

- Sửa chữa cơ sở 162 Nguyễn Văn Cừ phục vụ việc di chuyển trụ sở từ số 6, 8 Phan Huy Chú.

- Di chuyển trụ sở số 8 Phan Huy Chú về cơ sở Đức Thắng và 162 Nguyễn Văn Cừ.

- Nghiệm thu, thanh lý các gói thầu bảo trì phần mềm thuộc danh mục dự toán CNTT năm 2017.

- Xây dựng, vận hành website Hội thảo quốc tế.

- Hoàn thành cơ bản công tác đào đất cấp 2 để san nền, làm khuôn đường các tuyến đường B3-3, A4 để triển khai công tác làm nền đường, móng đường tại khu Đô thị Đại học (Ban QLDA).

- Tiếp tục thực hiện Gói thầu san gạt mặt bằng chống tái lấn chiếm trong quá trình GPMB tại khu Đô thị Đại học (Ban QLDA).

- Tiếp tục triển khai thực hiện các gói thầu thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật. Trong đó có công tác san nền, thi công nền đường, lắp đặt các đường cống ngầm tại khu Đô thị Đại học (Ban QLDA).

- Tiếp tục công tác chuẩn bị đầu tư Dự án xây dựng mở rộng Học viện Tài chính (Ban QLDA).

6. Công tác thanh tra

- Kiểm tra tình hình thực hiện giờ lên lớp của giảng viên, sinh viên và giờ làm việc của các đơn vị tại Học viện.

- Kiểm tra thi kết thúc học phần/môn học Học kỳ I, đợt 2 năm học 2017-2018 các hệ: ĐH CQ, LTĐH, ĐH VB2, VLVH.

- Tiếp tục thanh tra công tác tuyển sinh hệ Đại học chính quy khóa 55 năm 2017.

- Kiểm tra quy trình quản lý bài thi và điểm hệ Vừa làm vừa học.

7. Công tác khác

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày 22/12.

- Tổng kết công tác Đảng tại các chi bộ.

- Tổng kết công tác công đoàn bộ phận và bình xét thi đua năm 2017; bình xét thi đua nữ “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2017. Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2018.

- Chuẩn bị nội dung tham gia Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tài chính lần thứ 25.

- Chuẩn bị nội dung hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018.

- Tuyên truyền Phòng chống dịch đông xuân. Giám sát công tác vệ sinh môi trường.

- Trả thẻ BHYT cho sinh viên các khóa và sửa, đổi thẻ sai, thẻ lỗi.

Kết luận của Giám đốc Học viện:

* Văn phòng Học viện tiếp thu các ý kiến bổ sung, hoàn thiện báo cáo đầy đủ hơn.

* Các đơn vị căn cứ vào kế hoạch, chủ động tổ chức triển khai thực hiện tốt và tập trung vào một số nội dung sau:

1. Các đơn vị phối hợp hoàn thiện phần mềm, đẩy nhanh tiến độ trả học bổng cho sinh viên.

2. Làm tốt công tác quản lý sinh viên, đặc biệt là trong dịp cuối năm.

3. Lan tỏa và làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, viên chức và sinh viên.

4. Đối với hoạt động đào tạo:

- Tập trung xét tuyển NCS đợt 2/2017;

- Chuẩn bị tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Lào;

- Cập nhật thông tin, nhu cầu tuyển sinh năm 2018 để xây dựng đề án tuyển sinh phù hợp;

- Các đơn vị có kế hoạch truyền thông về ngành và chuyên ngành của Học viện;

- Các đơn vị chức năng phối hợp và kịp thời thanh toán giờ giảng cho giảng viên.

5. Ban Quản lý khoa học đôn đốc nghiệm thu các đề tài NCKH năm 2017 và sớm giao đề tài NCKH năm 2018.

6. Tổ chức cán bộ:

- Rà soát nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trong Học viện và các đơn vị cũng tự rà soát và đề xuất cho phù hợp;

- Cập nhật thông tin thi nâng ngạch, chuyển ngạch để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, viên chức.

7. Các đơn vị phối hợp nghiên cứu các thủ tục tiến hành hội thảo quốc tế đảm bảo chất lượng.

8. Ban Tài chính kế toán phối hợp với các đơn vị thực hiện giải ngân dự toán NSNN năm 2017 đảm bảo, kịp thời;

9. Phối hợp làm tốt công tác kiểm kê tài sản năm 2017.

10. Hiện nay có nhiều công văn hỏa tốc, đặc biệt là các văn bản gửi qua email hoặc lấy trên website. Đề nghị các đơn vị theo dõi, cập nhật và kịp thời báo cáo.

11. Từ 01/01/2018 trụ sở tại số 8, Phan Huy Chú sẽ chính thức chuyển về số 01, Lê Văn Hiến.

12. Đề nghị các đơn vị có sự phối hợp chặt chẽ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Văn phòng Học viện
Số lần đọc: 1655