Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ ba, 03/12/2019 - 8:48

Công văn V/v đăng ký bổ sung danh sách và nộp hồ sơ dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (hạng II)
Số: 241 /TCCB ngày 02 tháng 12 năm 2019

Kính gửi: Trưởng các đơn vị thuộc Học viện

          Ngày 28/11/2019, Bộ Tài chính có Công văn số 14456/BTC-TCCB về việc đăng ký bổ sung danh sách và nộp hồ sơ dự thi thăng hạng giảng viên lên giảng viên chính, Ban Tổ chức cán bộ thông báo các nội dung liên quan như sau:

- Về thời điểm để xem xét các điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi thăng hạng: tính đến hết ngày 31/12/2019.

- Về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng: theo quy định tại Công văn số 10466/BTC-TCCB ngày 06/9/2019 của Bộ Tài chính.

          Ban Tổ chức cán bộ đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai thông báo các nội dung nêu trên tới các viên chức giảng dạy của đơn vị có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên lên giảng viên chính.

Trên cơ sở đăng ký bổ sung danh sách dự thi thăng hạng của các viên chức, Trưởng đơn vị lập danh sách các viên chức đủ điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên lên giảng viên chính (theo Mẫu số 4a đính kèm).

Các viên chức đăng ký dự thi thăng hạng hoàn thiện hồ sơ dự thi theo hướng dẫn tại Công văn số 10466/BTC-TCCB ngày 06/9/2019 của Bộ Tài chính, trong đó lưu ý:

- Việc trình Lãnh đạo Học viện ký xác nhận đối với sơ yếu lý lịch, bản nhận xét đánh giá viên chức, lý lịch khoa học do Ban Tổ chức cán bộ thực hiện, đề nghị các đơn vị và viên chức không trình trực tiếp Lãnh đạo Học viện.

- Viên chức đăng ký dự thi vào Cổng thông tin điện tử của Học viện để tải các văn bản: Công văn số 10466/BTC-TCCB ngày 06/9/2019; Thông tư Liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT ngày 28/11/2014; Thông tư số 18/2017/TT-BGDĐT ngày 21/7/2017 và các mẫu văn bản liên quan đến hồ sơ dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính. Tải Mẫu đơn dự thi Giảng viên chính

Đối với các viên chức đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi theo Công văn số 167/TCCB ngày 11/9/2019 của Ban Tổ chức cán bộ, nếu có đủ điều kiện để được miễn thi các môn Tin học, Ngoại ngữ, đề nghị các viên chức nộp bổ sung bản sao các văn bằng, chứng chỉ để được miễn thi về Ban Tổ chức cán bộ.

Danh sách, hồ sơ viên chức đăng ký dự thi, văn bằng, chứng chỉ bổ sung gửi về Ban Tổ chức cán bộ trước ngày 24/12/2019 để kịp tổng hợp báo cáo Bộ, mọi chi tiết xin liên hệ Ban TCCB, số ĐT 024.3219.1983, DĐ 0396.927.899 (đ/c Thủy) và qua địa chỉ email: phanthithuy@hvtc.edu.vn.

          Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

Ban TCCB
Số lần đọc: 317

Danh sách liên kết