Tìm
English
Thứ sáu, 17/09/2021 - 17:53

Quyết định Về việc miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với sinh viên CQ56, 57, 58 và Hệ Liên thông đại học
Số 852/QĐ-HVTC ngày 15 tháng 9 năm 2021
Lưu ý: 
1. SV có tên trong danh sách miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đã được cập nhật trên hệ thống. Sinh viên vào tài khoản cá nhân trên trang tín chỉ để kiểm tra. Nếu có sai sót báo lại Ban CTCT&SV (cô Dung, P.100 nhà hiệu bộ) để chỉnh sửa.
2. Sinh viên thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí chưa có tên trong Quyết định, Ban CTCT&SV tiếp tục nhận hồ sơ đến hết ngày 15/10/2021 để tổng hợp bổ sung cùng sinh viên CQ59 (SV đến nộp trực tiếp tại P.100 nhà hiệu bộ hoặc gửi CPN về Ban CTCT&SV - Học viện Tài chính tính theo dấu bưu điện.
Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 22527

Danh sách liên kết