Tìm
Thông báo
Thứ hai, 01/03/2021 - 9:52

[THÔNG BÁO 5/2021]: Tham gia gửi Bài báo nghiên cứu tới Hội nghị Quốc tế lần thứ 7 “The 7th International Conference on Research in Engineering, Science, and Management (ICRESM – 2021)” sẽ được tổ chức vào 27/04/2021

* Đối tượng: GV, NCV…

* Đơn vị tổ chức: SASA Publications

               * Quyền lợi:

            - Các bài báo nghiên cứu gửi về sẽ được đánh giá theo tiêu chuẩn quốc tế bởi các Học giả uy tín trên thế giới

            - Những bài báo nghiên cứu được chọn trình bày tại Hội nghị sẽ được xuất bản trên 1 trong những tạp chí Quốc tế uy tín sau:

            + Scopus Indexed

            Journal of Physics: Conference Series

            IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

            + Web of Science Indexed Journals

            The Journal of Contemporary Issues in Business and Government

            Bioscience Biotechnology Research Communications

* Hạn gửi bài: 8/4/2021

* Link gửi bài:

http://icresm.sasapublications.com/paper-submission/

* Ngày Hội nghị được tổ chức: 27/04/2021

* Thông tin Hội nghị Quốc tế lần thứ 7:

http://icresm.sasapublications.com/publication/

* Hỗ trợ: Mọi vẫn đề cần hỗ trợ liên hệ Ban Hợp tác Quốc tế, phòng 303 nhà Hiệu bộ, số 58 Lê Văn Hiến, Học viện Tài chính.

Người phụ trách: Mrs. Phương (SĐT: 08.1206.8436/ Email: Vtphuong@hvtc.edu.vn)

                                                                                                Nguồn: Ban HTQT

Số lần đọc: 176
Các bài đã đăng