Hotline: 0961.481.086

Tin mới

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ sáu, 05/10/2018 - 14:35

TB: v/v điều chuyển các hội trường học liên quan học kỳ I năm học 2018 - 2019
Số: 136/TB-QLĐT ngày 20 tháng 09 năm 2018

Căn cứ số lượng sinh viên CQ56 nhập học và tình hình thực tế cơ sở vật chất của Học viện Tài chính ở học kỳ I năm học 2018 – 2019. Ban Quản lý đào tạo thông báo v/v điều chuyển hội trường học giai đoạn 08/10 - 24/11/2018 học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 đối với các lớp liên quan như sau:

TT

Buổi

Khóa/Lớp

HT đã bố trí

Môn học

HT điều chuyển mới

1

Sáng

53.11.8-LT

A11

- Quản trị TDQT&nợ NN (1-2) - Thứ 2

- Bảo hiểm (1-2) - Thứ 5

305B(1-2)

2

Chiều

55.09.1-LT

407

- Kinh tế vi mô 1 (9-10) - Thứ 6

B2(9-10)

Ghi chú: Điều chuyển hội trường học để phù hợp với sĩ số sinh viên CQ56.            

Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Ban Quản trị thiết bị chủ động mở cửa hội trường học theo lịch thông báo.

- Các Khoa QLSV chuyên ngành thông báo cho các lớp sinh viên liên quan; Bộ môn liên quan thông báo cho giảng viên biết để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đến lịch giảng và hội trường học, các đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 2064
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà