Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ sáu, 01/06/2018 - 6:48

TB: v/v Kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 2 đối với CQ53, CQ54 và CQ55 Học kỳ I năm học 2018 - 2019
Số: 78/TB-QLĐT ngày 01 tháng 06 năm 2018

Căn cứ Thông báo số 434/TB-HVTC ngày 19/04/2018 v/v tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ I năm học 2018 - 2019 đối với SV hệ ĐH chính quy, liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2;

Căn cứ Thông báo số 77/TB-QLĐT ngày 28/05/2018 v/v Kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 2 đối với sinh viên CQ53, CQ54 và CQ55 học kỳ I năm học 2018 - 2019;

Ban Quản lý đào tạo thông báo kết quả đăng ký học tín chỉ  Lần 2 học kỳ I năm học 2018 – 2019 đối với sinh viên CQ53, CQ54 và CQ55 như sau:

Khóa

SLSV chưa ĐK Lần 1

Kết quả đăng ký Lần 2

Ghi chú

Số SV đã đăng ký

Số SV chưa đăng ký

CQ53

294

232

62

 

CQ54

163

77

86

 

CQ55

121

54

67

 

 

Ghi chú: Số liệu đăng ký học tính đến ngày 01/06/2018.

Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên CQ53, CQ54 và CQ55 trong quá trình đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2018 - 2019, Ban Quản lý đào tạo thông báo sinh viên chưa hoàn thành việc đăng ký học tín chỉ Lần 2 (DSSV chưa hoàn thành việc đăng ký Lần 2 xem trực tiếp trên Website) [XEM TẠI ĐÂY] tiếp tục đăng ký học Lần 3 theo kế hoạch từ ngày 02/06 – 04/06/2018.

Ban Quản lý đào tạo đề nghị các Khoa QLSV thông báo cho các cố vấn học tập và sinh viên thuộc Khoa quản lý biết và thực hiện./.

Số lần đọc: 1382
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà