Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ năm, 20/09/2018 - 9:20

TB: v/v Chuẩn bị triển khai rút bớt học phần đợt 2 học kỳ I năm học 2018 - 2019 đối với sinh viên hệ đại học chính quy thuộc diện cảnh báo kết quả học tập
Số: 135/TB-QLĐT ngày 19 tháng 9 năm 2018

Căn cứ Thông báo số 434/TB-HVTC ngày 19/04/2018 của Giám đốc Học viện Tài chính v/v Tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ I năm học 2018 – 2019 đối với sinh viên hệ Đại học chính quy, liên thông đại học và đại học văn bằng 2;

Căn cứ Thông báo số 897/TB-HVTC ngày 31/8/2018 của Giám đốc Học viện Tài chính về Kết luận của cuộc họp phân loại kết quả học tập hệ Đại học chính quy, hệ Liên thông đại học và Đại học văn bằng 2 học kỳ II năm học 2017 – 2018;

Căn cứ Thông báo số 980/TB-HVTC ngày 19/9/2018 của Giám đốc Học viện Tài chính v/v nhắc nhở, cảnh báo kết quả học tập và xét thôi học học kỳ II năm học 2017-2018;

Để chuẩn bị triển khai việc tổ chức rút bớt học phần đợt 2 học kỳ I năm học 2018-2019 theo quy định, Ban Quản lý đào tạo (QLĐT) thông báo như sau:

1- Ban QLĐT thực hiện việc rút bớt học phần đợt 2 học kỳ I năm học 2018-2019 (vào học từ 08/10/2018) sau khi Ban KT&QLCL lưu hành Thông báo nhắc nhở, cảnh báo kết quả học tập và xét thôi học học kỳ II năm học 2017-2018;

Sinh viên diện cảnh báo kết quả học tập xem nội dung Thông báo trên Website của HVTC hoặc liên hệ với Khoa QLSV chuyên ngành liên quan để biết thông tin kịp thời.

2- Sinh viên hệ đại học chính quy thuộc diện cảnh báo kết quả học tập học kỳ II năm học 2017-2018 đã đăng ký học các học phần thuộc học kỳ I năm học 2018 - 2019 vượt quá 14 tín chỉ phải rút bớt học phần theo quy định hiện hành.

3- Quy trình thực hiện việc tổ chức rút bớt học phần:

3.1. Sinh viên thuộc diện cảnh báo kết quả học tập học kỳ II năm học 2017-2018 in Phiếu kết quả đăng ký học phần học kỳ I năm học 2018 – 2019 và gửi Cố vấn học tập phụ trách để xác nhận việc rút bớt học phần hoặc không rút bớt học phần đợt 2 học kỳ I năm học 2018-2019 (lịch vào học từ 08/10/2018).

3.2. Thủ tục nộp tổ chức thực hiện việc rút bớt học phần đợt 2 học kỳ I năm học 2018-2019.

- Sinh viên diện cảnh báo học tập nộp Phiếu đăng ký học phần học kỳ I năm học 2018-2019 (đã có xác nhận của CVHT) và Mẫu đơn theo quy định, cụ thể:

+ Những sinh viên có nguyện vọng rút bớt học phần làm ĐƠN ĐỀ NGHỊ (theo Mẫu 1) [XEM TẠI ĐÂY]

+ Những sinh viên có nguyện vọng không rút bớt học phần làm ĐƠN CAM ĐOAN (theo Mẫu 2) [XEM TẠI ĐÂY]

- Thời gian thực hiện việc rút bớt học phần đợt 2 học kỳ I năm học 2018-2019:

+ Thời gian triển khai thu nhận đơn và xử lý rút học phần đối với sinh viên diện cảnh báo học tập: Từ Chiều 20/9 – 26/9/2018 (trừ ngày T7&CN).

+ Tổ chức nhận đơn của SV diện cảnh báo học tập tại Văn phòng Khoa QLSV liên quan. Thời gian từ 8h30’-10h30’ (sáng) và từ 14h00’-16h00’ (chiều). Sau đó cán bộ Văn phòng khoa QLSV tập hợp và gửi đơn về Ban QLĐT (P.110) vào cuối ngày làm việc từ 16h15’-16h45’ để xử lý việc rút học phần/môn học theo quy định.

- Những sinh viên không đến làm thủ tục rút bớt học phần theo thông báo, Ban QLĐT phối hợp với Cố vấn học tập liên quan để trực tiếp rút bớt học phần của sinh viên diện cảnh báo kết quả học tập theo quy định.

3.3. Ban QLĐT tổng hợp và công bố kết quả rút bớt học phần đợt 2 học kỳ I năm học 2018-2019 từ ngày 02/10/2018 trên Website.

4. Về DSSV lớp tín chỉ học phần đợt 2 học kỳ I năm học 2018-2019:

4.1. Lịch nhận DSSV lớp tín chỉ học phần tạm thời cho các Bộ môn liên quan (các khóa) và Khoa QLSV liên quan đối với (CQ53) như sau:

Khóa

Ngày nhận/in

Đơn vị

Đặc điểm DSSV

Ghi chú

CQ53

CQ54

CQ55

03/10/18 (T4)

Các BM  liên quan nhận DSSV

DSSV chưa đóng dấu và đã xử lý rút bớt HP

 

CQ53

Ban QLĐT in DSSV

DSSV không đóng dấu và đã xử lý rút bớt HP

Khoa QLSV liên quan nhận DSSV gửi BCS các lớp CQ53

Từ CQ54 trở đi

Các lớp sinh viên in DSSV

 

BCS các lớp SV chủ động in DSSV trên hệ thống phần mềm ĐKTC cá nhân

4.2. Thời gian nhận DSSV lớp tín chỉ học phần chính thức các khóa (có dấu đỏ của Ban QLĐT): Ban QLĐT sẽ bàn giao cho các Bộ môn liên quan từ ngày 12/11/2018 để phục vụ tổ chức thi kết thúc học phần đợt 2 học kỳ I năm học 2018-2019

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp với Ban QLĐT để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 2997
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà