Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ tư, 21/11/2018 - 15:4

TB: v/v Kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 1 đối với CQ54, CQ55 và CQ56 Học kỳ II năm học 2018 - 2019
Số: 170/TB-QLĐT ngày 20 tháng 11 năm 2018

Thông báo số 1110/TB-HVTC ngày 11/10/2018 v/v tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2018 - 2019 đối với sinh viên hệ đại học chính quy, liên thông đại học và đại học văn bằng 2 

Ban Quản lý đào tạo thông báo kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 1 học kỳ II năm học 2018 – 2019 đối với CQ54, CQ55 và CQ56 như sau:

Khối

Tổng số SV

Số SV đã đăng ký lần 1

Số SV chưa đăng ký lần 1

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

CQ54

4062

3846

94.68%

216

5.32%

CQ55

3881

3741

96.39%

140

3.61%

CQ56

4447

4339

97.57%

108

2.43%

Tổng cộng:

12390

11926

 

464

 

 

Ghi chú: Số liệu đăng ký học tính đến ngày 19/11/2018

Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên CQ54, CQ55 và CQ56 trong quá trình đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ II năm học 2018 - 2019, Ban Quản lý đào tạo thông báo sinh viên chưa hoàn thành việc đăng ký học tín chỉ Lần 1 (DSSV chưa hoàn thành việc đăng ký Lần 1 xem trực tiếp trên Website [XEM TẠI ĐÂY]) tiếp tục đăng ký học Lần 2 theo kế hoạch vào ngày 23/11/2018.

Ban Quản lý đào tạo đề nghị các Khoa QLSV liên quan thông báo cho các cố vấn học tập và sinh viên thuộc Khoa quản lý biết và thực hiện./.

Số lần đọc: 4124
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà