Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ sáu, 03/05/2019 - 14:17

TB: v/v Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ I năm học 2019 - 2020 đối với SV hệ ĐH chính quy, liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2
Số: 443/TB-HVTC ngày 03 tháng 05 năm 2019

Học viện Tài chính thông báo việc tổ chức tập huấn, đăng ký học theo hệ HTTC đối với SV hệ Đại học chính quy, Liên thông Đại học và Đại học văn bằng 2 (loại hình chính quy) học kỳ I năm học 2019 - 2020 như sau:

I- Tổ chức tập huấn lý thuyết và thực hành đăng ký học theo HTTC

1.1. Đối tượng: Hệ Liên thông ĐH khóa 21 và ĐH văn bằng khóa 18 (TS đợt 2/2018).

1.2. Lịch tổ chức tập huấn lý thuyết và thực hành đăng ký tín chỉ

Khóa/lớp

SS

Lịch tập huấn đăng ký tín chỉ

Lịch đăng ký thử trên Web

Đợt TS

LC21.21.04+05 (1,5 năm)

57

Từ 15h30’ -16h30’

ngày 12/5/19 (chủ nhật)

tại HT700- Đức Thắng

13/5/19 (Thứ 2)

trên website: dangkytinchi.hvtc.edu.vn

Đợt 2/18

LC21.21.06 (2 năm)

14

Đợt 2/18

BC18.21.03 (1,5 năm)

11

Đợt 2/18

BC18.21.04 (2,5 năm)

27

Đợt 2/18

1.3. Nội dung tập huấn và thực hành đăng ký thử theo HTTC

- Hướng dẫn sinh viên quy trình, thao tác đăng ký tín chỉ trên Website và giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc đăng ký học tín chỉ trong kỳ.

- Tham gia hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm hướng dẫn đăng ký học theo HTTC: Công ty phần mềm Hoàng Hà.

- Ban QLĐT phối hợp với công ty Hoàng Hà, Trung tâm thông tin để tổ chức hướng dẫn sinh viên hệ Liên thông đại học và Đại học văn bằng 2 (TS đợt 2/2018) thực hành đăng ký thử trên Website theo lịch thông báo.

II- Nội dung tổ chức đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2019 - 2020

1. Lịch đăng ký học theo hệ thống tín chỉ chính thức học kỳ I năm học 2019 - 2020 [PHỤ LỤC 1] và được thông báo trên Web: www.aof.edu.vn/daotao hoặc hvtc.edu.vn.

Hiện tại, HVTC chỉ tổ chức cho SV đăng ký học theo lịch trình và thời gian đã thông báo. Sau khi kết thúc việc đăng ký học theo lịch thông báo, HVTC không tổ chức cho SV đăng ký bổ sung và SV phải chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký của mình.

2. Đối với sinh viên học cùng lúc 2 chương trình (CT2):

- CQ53, 54, 55 - CT2: SV thực hiện đúng quy trình đã hướng dẫn đăng ký học và chủ động thực hiện việc đăng ký học theo lịch thông báo. Trường hợp có vướng mắc phát sinh không thực hiện được việc đăng ký học, sinh viên liên hệ với Ban QLĐT (P108 – đ/c Hoa) để được xử lý kịp thời và đảm bảo quyền lợi học tập của sinh viên.

- SV học cùng lúc 2 chương trình nộp tiền học trực tiếp tại P215 hoặc chuyển khoản về Ban Tài chính kế toán. Trên cơ sở DSSV nộp tiền học tại Ban TCKT, Ban QLĐT tổ chức lớp học và thông báo lịch giảng dạy cho các Bộ môn liên quan.

- Cố vấn học tập có trách nhiệm  đôn đốc, kiểm tra sinh viên do mình phụ trách thực hiện việc đăng ký học. Tư vấn việc đăng ký học và xác nhận kết quả đăng ký học để sinh viên nộp tiền học đúng quy định. Phối hợp với Ban QLĐT (đ/c Hoa – P108) để giải quyết các vướng mắc trước và trong quá trình đăng ký học tín chỉ học kỳ I năm học 2019 - 2020.

3. Sinh viên chủ động và hoàn thành việc đăng ký học ở Lần 1 (Lần 2, Lần 3 chỉ tổ chức cho những sinh viên đăng ký chưa thành công ở lần trước đó). Trường hợp, sinh viên không đăng ký học sau 3 lần thông báo và không có lý do chính đáng, Học viện sẽ có thông báo hình thức xử lý phù hợp theo quy định đào tạo theo HTTC.

4. Sinh viên các hệ đào tạo chủ động đăng ký học theo lịch thông báo, xem kế hoạch đào tạo và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2019 - 2020 trên Website trước khi đăng ký học chính thức. Nếu có vướng mắc phát sinh trong quá trình đăng ký học cần sự hỗ trợ và giải đáp kịp thời nhằm đảm bảo quyền lợi cho SV trong quá trình đăng ký học, sinh viên liên hệ Ban Quản lý đào tạo (P.110 – đối với sinh viên đăng ký tín chỉ học ngành chính và P.108 – đối với sinh viên đăng ký tín chỉ học ngành 2).

III. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan và trách nhiệm của sinh viên [PHỤ LỤC 2].

Để triển khai công tác đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2019 - 2020 đạt kết quả tốt, đề nghị các đơn vị/cá nhân liên quan tăng cường phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ và đảm bảo đúng quy định, quy trình thông báo./.

Số lần đọc: 2193
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà