Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ năm, 29/10/2020 - 10:52

TB: v/v Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên hệ đại học chính quy, liên thông đại học và đại học văn bằng 2
Số: 1245/TB-HVTC ngày 29 tháng 10 năm 2020

Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-HVTC ngày 04/06/2020 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc giao Kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021 đối với các hệ đào tạo, Học viện Tài chính thông báo việc tổ chức tập huấn, đăng ký học theo hệ thống tín chỉ (HTTC) đối với sinh viên hệ đại học chính quy, Liên thông đại học và Đại học văn bằng 2 (loại hình chính quy) học kỳ II năm học 2020 - 2021 như sau:

I- Tổ chức tập huấn lý thuyết và thực hành đăng ký học theo HTTC

1.1. Đối tượng:

- Hệ đại học chính quy khóa 58 (chương trình chuẩn và chất lượng cao)

- Hệ Liên thông đại học khóa 23 và đại học văn bằng khóa 20 (TS đợt 1/2020)

1.2. Lịch tổ chức tập huấn lý thuyết và thực hành đăng ký tín chỉ.

- Lịch tổ chức tập huấn lý thuyết, hướng dẫn và giải đáp đăng ký học: Từ ngày 08/11 đến ngày 15/11/2020 theo hình thức tập huấn trực tuyến thông qua phần mềm Zoom  Cloud Meetings (xem hướng dẫn sử dụng phần mềm chi tiết trên website www.hvtc.edu.vn) [XEM TẠI ĐÂY]. Lịch tổ chức thực hành đăng ký tín chỉ (đăng ký thử): Từ chiều ngày 08/11 đến ngày 15/11/2020  trên website: thuchanhdangkytinchi.hvtc.edu.vn [xem PHỤ LỤC 1].

1.3. Nội dung tập huấn đăng ký học theo HTTC

- Hướng dẫn sinh viên quy trình và thao tác đăng ký tín chỉ trong học kỳ.

- Giải đáp các vướng mắc và hướng dẫn xử lý thông tin đăng ký học theo HTTC.

II- Lịch đăng ký học chính thức theo HTTC học kỳ II năm học 2020 - 2021

1. Lịch tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2020 - 2021 [xem PHỤ LỤC 2]: Từ 09/11 đến hết ngày 05/12/2020 (gồm cả thời gian xử lý dữ liệu trong quá trình đăng ký học). Thời gian đăng ký học theo lịch thông báo từ 7h00’ - 23h30’.

2. Lịch đăng ký học theo hệ thống tín chỉ chính thức học kỳ II năm học 2020 - 2021 được thông báo trên Website: www.hvtc.edu.vn hoặc daotao.hvtc.edu.vn. Hiện nay, Học viện Tài chính chỉ tổ chức cho sinh viên  đăng ký học theo lịch trình và thời gian đã thông báo. Sau khi kết thúc việc đăng ký học theo lịch thông báo, Học viện không tổ chức cho sinh viên đăng ký bổ sung và sinh viên phải chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký của mình.

3. Đối với sinh viên học cùng lúc 2 chương trình:

- CQ55, CQ56 học cùng lúc 2 chương trình: Sinh viên thực hiện đúng quy trình đã hướng dẫn đăng ký học và chủ động thực hiện việc đăng ký học theo lịch thông báo. Trường hợp có vướng mắc phát sinh không thực hiện được việc đăng ký học, sinh viên liên hệ với Ban QLĐT (P.110) để được xử lý kịp thời và đảm bảo quyền lợi học tập của sinh viên.

- Sinh viên học cùng lúc 2 chương trình nộp tiền học trực tiếp tại P215 hoặc chuyển khoản về Ban Tài chính kế toán từ ngày 30/11 - 04/12/2020. Trên cơ sở danh sách sinh viên nộp tiền học tại Ban TCKT, Ban QLĐT tổ chức lớp học và thông báo lịch giảng dạy cho các Bộ môn liên quan.

- Cố vấn học tập có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra sinh viên do mình phụ trách thực hiện việc đăng ký học. Tư vấn việc đăng ký học và xác nhận kết quả đăng ký học để sinh viên nộp tiền học đúng quy định. Phối hợp với Ban QLĐT để giải quyết các vướng mắc trước và trong quá trình đăng ký học tín chỉ học kỳ II năm học 2020 - 2021.

4. Sinh viên chủ động truy cập website: www.dangkytinchi.hvtc.edu.vn để thực hiện và hoàn thành việc đăng ký học ở Lần 1 (Lần 2, Lần 3 chỉ tổ chức cho những sinh viên đăng ký chưa thành công ở lần trước đó). Trường hợp, sinh viên không thực hiện đăng ký học sau 3 lần thông báo, sinh viên chịu trách nhiệm với kết quả đăng ký của mình. Học viện sẽ có thông báo hình thức xử lý kỷ luật phù hợp theo quy định đào tạo hiện hành.

5. Sinh viên các khóa/hệ đào tạo chủ động đăng ký học theo lịch thông báo, xem kế hoạch đào tạo và thời khóa biểu học kỳ II năm học 2020 - 2021 trên Website trước khi đăng ký học chính thức. Nếu có vướng mắc phát sinh trong quá trình đăng ký học cần được hỗ trợ, sinh viên liên hệ Ban Quản lý đào tạo (P.110) hoặc qua số điện thoại 0912501985 để được hỗ trợ giải đáp kịp thời.

III. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan và trách nhiệm của sinh viên [xem PHỤ LỤC 3].

Để triển khai công tác đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2020 - 2021 đạt kết quả tốt, đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan tăng cường phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ và đảm bảo đúng quy định, quy trình thông báo./.

Số lần đọc: 13396
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà