Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ ba, 01/12/2020 - 14:24

TB: v/v Tổ chức đăng ký học phần/môn học Giáo dục thể chất theo HTTC học kỳ II năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Số: 1172/TB-HVTC ngày 30 tháng 11 năm 2020

Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-HVTC ngày 04/06/2020 của Giám đốc Học viện về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021; Thông báo số 1182/TB-HVTC ngày 17/10/2019 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc tổ chức thực hiện các hoạt động giảng dạy học phần/môn học Giáo dục thể chất;    

Học viện Tài chính thông báo việc tổ chức đăng ký học học phần/môn học Giáo dục thể chất Học kỳ II năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên hệ Đại học chính quy như sau:

I- Thời gian học và đối tượng đăng ký học

1. Thời gian học:

- Giai đoạn 1: 04/01 - 13/03/2021 (trừ thời gian nghỉ lễ).

- Giai đoạn 2: 05/04 - 26/05/2021 (trừ thời gian nghỉ lễ).

Sinh viên xem thời khóa biểu học phần/môn học Giáo dục thể chất trên website: www.hvtc.edu.vn hoặc www.daotao.hvtc.edu.vn trước khi đăng ký học.

- Thời khóa biểu Hệ Đại học chính quy các học phần/môn học giáo dục thể chất - Chương trình chuẩn [XEM TẠI ĐÂY]

- Thời khóa biểu Hệ Đại học chính quy các học phần/môn học giáo dục thể chất - Chương trình chất lượng cao [XEM TẠI ĐÂY]

2. Đối tượng đăng ký học:

- Hệ Đại học chính quy (chương trình chuẩn) khóa 56 và khóa 57;   

- Hệ Đại học chính quy (chương trình chất lượng cao) khóa 56 chuyên ngành 06CLC, 09CLC, 11CLC, 22CLC và khóa 58 chuyên ngành 06CLC, 09CLC, 11CLC, 21CLC, 22CLC.

II- Tổ chức đăng ký

1. Lịch đăng ký:

TT

Đối tượng

sinh viên đăng ký

Thời gian đăng ký học

Cổng thông tin đăng ký học

1

- CQ56, CQ57 chương trình chuẩn

- CQ56, CQ58 chương trình chất lượng cao

  Lần 1: 07 -- 10/12/2020

  Lần 2: 12/12/2020

  Lần 3: 15/12/2020

www.dangkytinchi.hvtc.edu.vn

 

2. Học viện chỉ tổ chức cho sinh viên đăng ký học theo lịch trình và thời gian đã thông báo. Sinh viên thuộc đối tượng đăng ký chủ động xem kế hoạch đào tạo và thời khóa biểu học phần/môn học Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2020 - 2021 trên Website trước khi đăng ký học chính thức. Sau khi kết thúc việc đăng ký học theo lịch thông báo, Học viện không tổ chức cho sinh viên đăng ký bổ sung và sinh viên phải chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký của mình. Căn cứ kết quả sinh viên đã đăng ký học học phần/môn học Giáo dục thể chất, Ban Quản lý đào tạo chủ động xử lí kết quả sau đăng ký bố trí thêm hoặc dồn khối giảng phù hợp. Nếu có vướng mắc phát sinh trong quá trình đăng ký học cần được hỗ trợ, sinh viên liên hệ Ban QLĐT (P.110) hoặc số điện thoại: 0912 50 1985 để được giải quyết kịp thời.

3. Khoa Quản lý sinh viên, Cố vấn học tập có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra sinh viên do mình phụ trách thực hiện việc đăng ký học. Tư vấn việc đăng ký học và xác nhận kết quả đăng ký học để sinh viên nộp tiền học đúng quy định. Phối hợp với Ban QLĐT để giải quyết các vướng mắc trước và trong quá trình đăng ký học tín chỉ học kỳ II năm học 2020 - 2021.

III. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan và trách nhiệm của sinh viên [PHỤ LỤC 1]

Để triển khai công tác đăng ký tín chỉ học phần/môn học Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2020 - 2021 đạt kết quả tốt, đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan tăng cường phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ và đảm bảo đúng quy định, quy trình thông báo./.

Số lần đọc: 25459
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà